Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 13

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 13 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn học hiệu quả chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 11
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 12
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 14
 • Câu 1.

  Vì sao các yếu tố phi quân sự phát triển mạnh mẽ trong thời đại ngày nay?

 • Câu 2.

  Vấn đề cần quan tâm trong huy động, sử dụng sức mạnh toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay?

 • Câu 3.

  Đặc điểm xã hội nổi bật tác động đến việc huy động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở nước ta hiện nay?

 • Câu 4

  Đặc điểm xã hội nổi bật tác động đến việc huy động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở nước ta hiện nay?

 • Câu 5.

  Đặc trưng nổi bật của đấu tranh vũ trang hiện nay?

 • Câu 6.

  Tìm câu sai. Yếu tố tác động quyết định đến nghệ thuật quân sự Việt Nam?

 • Câu 7.

  Tìm câu sai. Yếu tố tác động quyết định đến nghệ thuật quân sự Việt Nam?

 • Câu 8.

  Tìm câu sai. Yếu tố tác động quyết định đến nghệ thuật quân sự Việt Nam?

 • Câu 9.

  Tìm câu sai. Yếu tố tác động quyết định đến nghệ thuật quân sự Việt Nam?

 • Câu 10.

  Tìm câu sai. Yếu tố tác động quyết định đến nghệ thuật quân sự Việt Nam?

 • Câu 11.

  Tìm câu đúng. Yếu tố ảnh hưởng nhất đến việc kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong tình hình hiện nay?

 • Câu 12.

  Tìm câu hỏi đúng. Tác dụng của việc kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

 • Câu 13/

  Tư duy mới của việc kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh?

 • Câu 14.

  Tìm câu đúng. Nhiệm vụ trọng tâm của kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh khi nước ta gia nhập WTO là gì?

 • Câu 15.

  Tìm câu đúng. Yêu cầu mới của kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay?

 • Câu 16.

  Tìm câu đúng. Thực chất của xây dựng lực lượng dự bị động viên là gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 2.312
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm môn Giáo Dục Quốc Phòng Xem thêm