Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 20

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 20 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn học hiệu quả chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 18
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 19
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 21
 • Câu 1.

  Tìm câu trả lời đúng. Cơ sở để nhận dạng đối tượng của cách mạng Việt Nam là những nước hay vùng lãnh thổ có hành động nào?

 • Câu 2.

  Tìm câu trả lời đúng. Cơ sở để nhận dạng đối tượng tác chiến của lực lượng vũ trang Việt Nam là những nước hay vùng lãnh thổ có hành động?

 • Câu 3.

  Tìm câu trả lời đúng. Âm mưu của các thế lực thù địch đối với Việt Nam?

 • Câu 4.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Thủ đọan của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam?

 • Câu 5.

  Tìm câu trả lời đúng. Cách đánh của các thế lực thù địch đối với Việt Nam?

 • Câu 6.

  Hãy tìm câu trả lời sai. Các cách phá hoại, xâm lược của các thế lực thù địch đối với Việt Nam?

 • Câu 7.

  Tìm câu trả lời sai. Các kiểu chống phá của diễn biến hòa bình?

 • Câu 8.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Đặc điểm nổi bật nhất trong thủ đoạn xâm lược, phá hoại của các thế lực thù địch hiện nay?

 • Câu 9.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Cơ sở để tổ chức thế trận chiến tranh nhân dân Việt Nam gồm?

 • Câu 10.

  Tìm câu trả lời đúng. Vì sao chiến tranh nhân dân Việt Nam phải mang tính hiện đại?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.232
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Giáo Dục Quốc Phòng Xem thêm