Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 15

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 15 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn học hiệu quả chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 13
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 14
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 16
 • Câu 1.

  Tìm câu trả lời sai. Tính chất của nền quốc phòng toàn dân?

 • Câu 2.

  Hãy tìm câu trả lời đúng. Nội dung chính của sự gắn kết trong thế trận quốc phòng toàn dân?

 • Câu 3.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Có ý kiến cho rằng: chiến tranh công nghệ cao đòi hỏi trình độ chuyên môn sâu, vì vậy nền quốc phòng toàn dân đã trở nên lạc hậu, điều đó có đúng không?

 • Câu 4.

  Tìm câu trả lời đúng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ hoà bình, thì lực lượng nào đóng vai trò nòng cốt cho toàn dân đánh giặc?

 • Câu 5.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Để xây dựng tốt nền quốc phòng toàn dân, cần giáo dục quốc phòng cho những đối tượng nào?

 • Câu 6.

  Tìm câu trả lời đúng. Lực lượng của nền quốc phòng toàn dân?

 • Câu 7.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Tiềm lực nào quyết định sức mạnh vật chất và kĩ thuật của nền quốc phòng toàn dân?

 • Câu 9.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Nền quốc phòng Việt Nam được xây dựng trên nền tảng tư tưởng nào?

 • Câu 9.

  Tìm câu trả lời đúng. Mối quan hệ của quốc phòng với kinh tế?

 • Câu 10.

  Chọn câu đúng nhất. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân được tiến hành trong các lĩnh vực nào?

 • Câu 11.

  Tìm câu trả lời sai. Phương châm xây dựng nền quốc phòng toàn dân?

 • Câu 12.

  Tìm câu trả lời đúng. Vai trò của nền quốc phòng toàn dân?

 • Câu 13.

  Chọn câu trả lời đúng. Tác dụng của nền quốc phòng toàn dân?

 • Câu 14.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Mục đích của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân?

 • Câu 14.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Mục đích của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân?

 • Câu 15.

  Tìm câu trả lời đúng. Ý nghĩa của việc phân vùng chiến lược?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.482
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Giáo Dục Quốc Phòng Xem thêm