Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 14

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 14 gồm có 13 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn học hiệu quả chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 12
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 13
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 15
 • Câu 1.

  Tìm câu đúng. Nét mới của xây dựng lực lượng dự bị động viên là gì?

 • Câu 2.

  Tìm câu đúng. Tổ tiên ta đã xây dựng lực lượng dự bị động viên như thế nào?

 • Câu 3.

  Tìm câu đúng. Khó khăn lớn nhất trong xây dựng lực lượng dự bị động viên hiện nay ở Việt Nam là gì?

 • Câu 4.

  Tìm câu trả lời đúng. Tư duy mới về quốc phòng hiện nay là gì?

 • Câu 5.

  Tìm câu trả lời sai. Đặc điểm của nền quốc phòng Việt Nam?

 • Câu 6.

  Tìm câu trả lời sai. Quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân?

 • Câu 7.

  Tìm câu trả lời đúng. Vì sao phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân?

 • Câu 8.

  Tìm câu trả lời sai. Nhiệm vụ cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân?

 • Câu 9.

  Tìm câu trả lời sai. Nội dung quan trọng nhất trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là gì?

 • Câu 10.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Cơ sở để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân?

 • Câu 11.

  Tìm câu trả lời sai. Những biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và trách nhiệm của mỗi người?

 • Câu 12.

  Tìm câu trả lời đúng. Cơ chế lãnh đạo, chỉ huy nền quốc phòng toàn dân?

 • Câu 13.

  Chọn câu đúng. Nhiệm vụ của các doanh nghiệp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 1.684
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm môn Giáo Dục Quốc Phòng Xem thêm