Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 17

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 17 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn học hiệu quả chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 15
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 16
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 18
 • Câu 1.

  Chọn câu sai. Vai trò quyết định của kinh tế đối với quốc phòng?

 • Câu 2.

  Tìm câu trả lời đúng. Quan hệ giữa kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

 • Câu 3.

  Hãy tìm câu trả lời đúng. Hình thái kinh tế xã hội nào không có kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

 • Câu 4.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Từ khi nào loài người phải kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

 • Câu 5.

  Hãy tìm câu đúng nhất. Mục đích của giáo dục quốc phòng trong kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh ở các trường học?

 • Câu 6.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Biện pháp kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong các trường học?

 • Câu 7.

  Hãy tìm câu đúng. Trong nền kinh tế nhiều thành phần cần chú trọng kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh ở loại hình nào?

 • Câu 8.

  Chọn câu đúng nhất. Dưới góc nhìn kinh tế, vì sao phải kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

 • Câu 9.

  Tìm câu trả lời đúng? Thực chất của kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

 • Câu 10.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Yêu cầu cao nhất trong kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong các nhà trường?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 1.324
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm môn Giáo Dục Quốc Phòng Xem thêm