Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 7

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 7 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn Giáo dục Quốc phòng hiệu quả chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 5
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 6
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 8
 • Câu 1.

  Tìm câu trả lời sai nhất. Những nội dung để khu vực phòng thủ hoạt động tốt?

 • Câu 2.

  Tìm câu trả lời sai. Cơ sở để xác định thế trận trong khu vực phòng thủ?

 • Câu 3.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. ý nghĩa của việc xây dựng khu vực phòng thủ?

 • Câu 4.

  Chọn câu trả lời đúng. Mục đích của việc xây dựng khu vực phòng thủ?

 • Câu 5.

  Tìm câu trả lời sai. Nội dung chính của chiến lược diễn biến hòa bình?

 • Câu 6.

  Hãy tìm câu trả lời sai. Thủ đoạn của chiến lược diễn biến hòa bình?

 • Câu 7.

  Tìm câu trả lời sai. Đặc trưng chủ yếu của bạo loạn lật đổ?

 • Câu 8.

  Tìm câu trả lời sai nhất. Đặc điểm của hoạt động gây rối?

 • Câu 9.

  Tìm câu trả lời đúng. Mục tiêu của diễn biến hòa bình?

 • Câu 10.

  Tìm câu trả lời sai. Nội dung chống phá về chính trị tư tưởng của diễn biến hòa bình?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 6.764
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Giáo Dục Quốc Phòng Xem thêm