Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng có đáp án

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết tổng hợp lại những câu trắc nghiệm khách quan của môn Giáo dục Quốc phòng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về bộ câu hỏi tại đây để có thêm tài liệu ôn thi.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục Quốc phòng

GDQP_1_1: Tìm câu trả lời đúng. Bản chất của chiến tranh là gì?

☺ Là sự kế tục của chính trị bằng thủ đoạn bạo lực

► Là thủ đoạn của kinh tế

► Là thể hiện qui luật sinh học

► Là bản chất của xã hội loài người

GDQP_1_2: Hãy tìm câu đúng. Nguồn gốc của chiến tranh do nguyên nhân nào?

► Sự bùng nổ dân số

☺ Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và đối kháng giai cấp

► Bản năng sinh vật của con người

► Do định mệnh của loài người

GDQP_1_3: Tìm câu trả lời sai. Tính chất của các cuộc chiến tranh?

► Chính nghĩa và phi nghĩa

☺ Hạt nhân và thông thường

► Cách mạng và phản cách mạng

► Tiến bộ và phản tiến bộ

GDQP_1_4: Chọn câu trả lời đúng. Bản chất giai cấp của quân đội?

► Lực lượng chung của cả xã hội

► Là lực lượng siêu giai cấp

☺ Là bản chất của giai cấp sản sinh và nuôi dưỡng nó

► Là lực lượng trung lập

GDQP_1_5: Tìm câu trả lời đúng. Tác động quan trọng nhất của cách mạng khoa học và công nghệ đến quân sự trên lĩnh vực?

► Nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới

☺ Chiến lược quốc phòng an ninh

► Loại hình tác chiến

► Cách thức chỉ huy

GDQP_1_6: Chọn câu trả lời sai. Nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới của V.I. Lênin?

► Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và quan điểm giai cấp công nhân trong xây dựng quân đội

► Xây dựng quân đội chính quy

► Trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản

☺ Xây dựng quân đội để phục vụ toàn cầu hóa

GDQP_1_7: Tìm câu trả lời sai. Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh?

► Phân biệt mục đích chính trị của chiến tranh xâm lược và chiến tranh chống xâm lược

☺ Chiến tranh là bạn đường thường xuyên của xã hội loài người

► Kháng chiến lâu dài dựa vào sức mình là chính

► Tiến hành chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng

GDQP_1_8: Tìm câu trả lời sai nhất. Chức năng của quân đội?

► Là công cụ bạo lực chủ yếu của giai cấp thống trị và Nhà nước

► Là lực lượng lao động chủ yếu của xã hội

☺ Là lao động sản xuất

► Là phượng tiện quân sự để đạt mục tiêu chính trị đối ngoại

GDQP_1_9: Hãy tìm câu trả lời sai. Nội dung học thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN?

► Bảo vệ Tổ quốc XHCN là một tất yếu khách quan

► Bảo vệ Tổ quốc XHCN là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn dân

► Đảng Cộng sản lãnh đạo mọi mặt sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN

☺ Là công việc riêng của lực lượng vũ trang

GDQP_1_10: Tìm câu trả lời sai nhất. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN?

► Bảo vệ Tổ quốc là tất yếu khách quan

► Mục tiêu là bảo vệ độc lập dân tộc và CNXH

☺ Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của quân đội và công an

► Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, cả nước, kết hợp với sức mạnh thời đại

GDQP_1_11: Tìm câu trả lời sai. Quân đội nhân dân Việt Nam có các chức năng?

► Chiến đấu

☺ Đối ngoại

► Công tác

► Sản xuất

GDQP_1_12: Chọn câu trả lời đúng nhất. Xu hướng xây dựng quân đội ta hiện nay là hiện đại hóa về các lĩnh vực?

☺ Trình độ, năng lực của con người

► Vũ khí, khí tài

► Trang thiết bị kĩ thuật

► Hình thức chiến thuật

GDQP_1_13: Tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để phân biệt tính chất chính nghĩa và phi nghĩa của chiến tranh?

☺ Mục đích của cuộc chiến tranh

► Chủng loại vũ khí dùng trong chiến tranh

► Hoàn cảnh tiến hành chiến tranh

► Giai cấp tiến hành chiến tranh

GDQP_1_14: Hãy tìm câu trả lời đúng. Tiêu chí để nhận ra cuộc chiến tranh chính nghĩa là

► Là cuộc chiến tranh phòng ngự

☺ Là cuộc chiến tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân tộc

► Là cuộc chiến tranh do nhân dân tiến hành trên tất cả các lĩnh vực

► Là chiến tranh lạnh

GDQP_1_15: Tìm câu trả lời đúng nhất. Tiêu chí để nhận ra cuộc chiến tranh phi nghĩa là?

► Là cuộc chiến tranh tiến công

► Là chiến tranh lạnh

► Là cuộc chiến tranh công nghệ cao

☺ Là cuộc chiến tranh chiếm đoạt quyền lợi của nước khác

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin hoặc làm các bài trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng online mà chúng tôi đã chuẩn bị:

Đánh giá bài viết
8 37.136
Sắp xếp theo
    Cao đẳng - Đại học Xem thêm