Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 9

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 9 gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn học hiệu quả chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 7
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 8
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 10
 • Câu 1.

  Chọn câu trả lời sai. Nội dung cơ bản của nghệ thuật quân sự Việt Nam?

 • Câu 2.

  Tìm câu trả lời sai. Từ năm 1954 đến nay, nhân dân ta đã tiến hành thắng lợi những chiến dịch nào?

 • Câu 3.

  Chọn câu sai. Những yếu tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật đánh giặc?

 • Câu 4.

  Tìm câu trả lời đúng. Mối quan hệ giữa chiến tranh và chính trị?

 • Câu 5.

  Tìm câu trả lời đúng. Các biểu hiện của chiến tranh công nghệ cao?

 • Câu 6.

  Tìm câu trả lời đúng. Bản chất của quân đội?

 • Câu 7.

  Chọn câu trả lời đúng. Tiềm lực có vị trí hàng đầu trong sức mạnh chiến đấu của quân đội?

 • Câu 8.

  Tìm câu trả lời đúng. Vị trí của vấn đề bảo vệ Tổ quốc?

 • Câu 9.

  Tìm câu trả lời sai. Lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm?

 • Câu 10.

  Tìm câu trả lời đúng nhất. Cội nguồn của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam?

 • Câu 11.

  Tìm câu trả lời đúng. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam?

 • Câu 12.

  Tìm câu trả lời sai. Sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân phụ thuộc vào?

 • Câu 13.

  Tìm câu trả lời sai. Xu hướng phát triển của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam?

 • Câu 14.

  Tìm câu trả lời sai. Nhiệm vụ xây dựng Đảng trong chống diễn biến hòa bình hiện nay?

 • Câu 15.

  Tìm câu trả lời sai. Phát triển kinh tế trong chống diễn biến hòa bình hiện nay?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 4.129
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Giáo Dục Quốc Phòng Xem thêm