Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 24

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 24 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn học hiệu quả chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 21
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 22
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 23
 • Câu 1.

  Súng CKC (không lê) dài?

 • Câu 2.

  Cho toạ độ điểm M là (200 01’25” -105012′ 20”). Tìm câu trả lời đúng?

 • Câu 3.

  Cho toạ độ điểm M là (2786) Tìm câu trả lời đúng?

 • Câu 4.

  Con số ghi 250 gam-270 gam của lựu đạn cầu Việt Nam nói lên điều gì?

 • Câu 5.

  Mìn K69 gây nổ bằng gì? Bán kính sát thương là bao nhiêu mét?

 • Câu 6.

  Con số 6 kg, 2 kg và 0,8 m của mìn K59 nói lên điều gì?

 • Câu 7.

  Tìm câu trả lời sai? Bộ phận gây nổ của lựu đạn cán gỗ Việt Nam:

 • Câu 8.

  Tìm câu trả lời đúng?

 • Câu 9.

  Tìm câu trả lời Đúng?

 • Câu 10.

  Tìm câu trả lời đúng?

 • Câu 11.

  Lựu đạn Việt Nam sát thương tiêu diệt địch thế nào? Bán kính sát thương?

 • Câu 12.

  Con số ghi 250 gam - 270 gam của lựu đạn cầu Việt Nam nói lên điều gì?

 • Câu 13.

  Mìn K58 gây nổ bằng gì? Bán kính sát thương của mìn là bao nhiêu?

 • Câu 14.

  Con số ghi 550gam và 200gam của mìn K58 nói lên điều gì?

 • Câu 15.

  Mìn K69 gây nổ bằng gì? Bán kính sát thương là bao nhiêu?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 2.006
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm môn Giáo Dục Quốc Phòng Xem thêm