Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 18

Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

VnDoc xin giới thiệu đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 18 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu giúp các bạn được củng cố kiến thức môn học hiệu quả chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 15
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 17
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 19
 • Câu 1.

  Tìm câu trả lời đúng. Thời điểm kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

 • Câu 2.

  Hãy tìm câu đúng. Việc kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh thường diễn ra ở các nước nào?

 • Câu 3.

  Tìm câu trả lời sai. Những biện pháp kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh?

 • Câu 4.

  Chọn câu trả lời đúng. Thời điểm kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ?

 • Câu 5.

  Tìm câu trả lời đúng. Mục đích kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ?

 • Câu 6.

  Chọn câu đúng nhất. Cách thức kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ?

 • Câu 7.

  Hãy tìm câu đúng. Thời điểm phát huy tác dụng của kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ?

 • Câu 8.

  Tìm câu trả lời đúng. Ai chỉ huy kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ?

 • Câu 9.

  Tìm câu trả lời đúng. Vì sao khi nói kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh là đổi mới tư duy so với cách nói kết hợp kinh tế với quốc phòng?

 • Câu 10.

  Tìm câu trả lời sai. Các chính sách kết hợp kinh tế – xã hội với quốc phòng – an ninh của tổ tiên ta?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 1.255
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm môn Giáo Dục Quốc Phòng Xem thêm