Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 10

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 10 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 7

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 8

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 9

 • Câu 1.

  Văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây là loại văn bản luật?

 • Câu 2.

  Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành là:

 • Câu 3.

  Văn bản quy phạm pháp luật giá trị pháp lí cao nhất là:

 • Câu 4.

  Văn bản luật là loại văn bản do:

 • Câu 5.

  Thực hiện pháp luật là:

 • Câu 6.

  Tuân thủ pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó:

 • Câu 7.

  Thi hành pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó:

 • Câu 8.

  Sử dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó:

 • Câu 9.

  Áp dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó:

 • Câu 10.

  Tìm đáp án đúng cho chỗ trống trong câu sau: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do.............. xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ

 • Câu 11.

  Vi phạm pháp luật có mấy dấu hiệu cơ bản?

 • Câu 12.

  Hành vi trái pháp luật nào sau đây là dạng hành vi không hành động?

 • Câu 13.

  Hành vi nào sau đây là hành vi trái pháp luật?

 • Câu 14.

  Dấu hiệu của vi phạm pháp luật là:

 • Câu 15.

  Anh Nguyễn Văn A có hành vi cướp xe máy của chị Lê Thị B, vậy khách thể của hành vi vi phạm pháp luật trên là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 7.032
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm