Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 30

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 30 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 27

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 28

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 29

 • Câu 1.

  Hiệu lực pháp lý của “hiến pháp” và “Bộ luật” được xác định như thế nào?

 • Câu 2.

  Vi phạm pháp luật do chủ thể nào sau đây thực hiện?

 • Câu 3.

  Chỉ coi là một vi phạm pháp luật, khi hành vi đó xâm hại loại quan hệ nào sau đây?

 • Câu 4.

  Hành vi hợp pháp là hành vi nào sau đây?

 • Câu 5.

  Mặt khách quan của vi phạm pháp luật được hiểu như thế nào?

 • Câu 6.

  Hành vi của con người bị coi là hành vi vi phạm pháp luật kể từ khi nào?

 • Câu 7.

  Hành vi trái pháp luật của con người có thể gây ra loại thiệt hại nào sau đây?

 • Câu 8.

  Khách thể của hành vi vi phạm pháp luật là loại quan hệ xã hội nào sau đây?

 • Câu 9.

  Việc phân loại khách thể của hành vi vi phạm pháp luật nhằm mục đích gì?

 • Câu 10.

  Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật là yéu tố nào sau đây?

 • Câu 11.

  Dấu hiệu lỗi của vi phạm pháp luật được hiểu như thế nào?

 • Câu 12.

  Yếu tố lỗi được phân chia thành những loại nào sau đây?

 • Câu 13.

  Loại lỗi nào sau đây được đánh giá là lỗi nghiêm trọng nhất?

 • Câu 14.

  Lỗi cố ý trực tiếp được hiểu như thế nào?

 • Câu 15.

  Lỗi cố ý gián tiếp được hiểu như thế nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.662
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm