Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 26

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 26 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 23

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 24

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 25

 • Câu 1.

  “Năng lực chủ thể” của chủ thể trong quan hệ pháp luật được hiểu như thế nào?

 • Câu 2.

  “Năng lực pháp luật” của chủ thể trong quan hệ pháp luật được hiểu như thế nào?

 • Câu 3.

  “Năng lực hành vi” của chủ thể trong quan hệ pháp luật được hiểu như thế nào?

 • Câu 4.

  “Năng lực pháp luật” của chủ thể trong quan hệ pháp luật phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

 • Câu 5.

  Năng lực hành vi” của chủ thể trong quan hệ pháp luật phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

 • Câu 6.

  Căn cứ vào cách quy định quyền và nghĩa vụ thì quan hệ pháp luật bao gồm những loại nào?

 • Câu 7.

  Căn cứ vào cơ cấu chủ thể thì quan hệ pháp lụat bao gồm những loại nào?

 • Câu 8.

  “Quan hệ pháp luật song vụ” được hiểu như thế nào?

 • Câu 9.

  Quan hệ pháp luật nào sau đây là “quan hệ pháp luật đơn vụ”?

 • Câu 10.

  Căn cứ vào tư cách chủ thể thì quan hệ pháp luật bao gồm những loại nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.652
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm