Đề thi môn Pháp luật đại cương trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2012 - 2013

Đề thi môn Pháp luật đại cương

Đề thi môn Pháp luật đại cương trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2012 - 2013 với thới gian làm bài 60 phút, giúp các bạn khái quát kiến thức đã học một cách cụ thể và có hệ thống, từ đó sẵn sàng cho bài kiểm tra hết môn, bài thi cuối năm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi và đáp án môn Cơ sở văn hóa Việt Nam

700 câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA: LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
BỘ MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


ĐỀ THI MÔN: Pháp luật Đại cương
Mã môn học: 1005020
Học kỳ 2: Năm học 2012-2013
ĐỀ SỐ: Đề thi có 01 trang.
Thời gian: 60 phút.

Không sử dụng tài liệu.

Câu I: (4 điểm) Những nhận định sau đúng hay sai, giải thích tại sao?

  1. Bản chất của Nhà nước chỉ có tính xã hội.
  2. Bản chất của Pháp luật chỉ có tính giai cấp.
  3. Tiền lệ pháp là một trong các hình thức pháp luật của Việt Nam.
  4. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thì mới có quyền tham gia vào giao dịch dân sự.
  5. Con dâu có quyền hưởng thừa kế của cha, mẹ chồng ở hàng thừa kế thứ nhất.
  6. Chỉ có người đã thành niên mới phải chịu trách nhiệm hình sự theo Luật Hình sự Việt Nam.
  7. Trong thời kỳ hôn nhân vợ, chồng không có quyền sở hữu tài sản riêng.
  8. Trong mọi trường hợp thì nam giới từ 20 tuổi trở lên được quyền kết hôn.

Câu II: (4 điểm)

Thế nào là vi phạm pháp luật? Cho một ví dụ về hành vi Vi phạm pháp luật và phân tích cấu thành Vi phạm pháp luật trong ví dụ đã cho.

Câu III: (2 điểm) Giải quyết tình huống sau

Ông A và bà B kết hôn năm 1987 và sinh được 3 người con là P sinh năm 1988, D sinh năm 1990 và C sinh năm 2000. Năm 2012 bà B chết, biết rằng tài sản chung của A và B là 1,2 tỷ đồng.

Anh (chị) hãy phân chia di sản thừa kế trong các trường hợp sau:

  1. Bà B chết không để lại di chúc.
  2. Bà B chết để lại di chúc có nội dung như sau: "Toàn bộ tài sản của B được chuyển cho anh ruột là H".

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích đề thi.

Ngày 27 tháng 5 năm 2013
Bộ môn (duyệt đề)
(đã ký)
TS. Thái Ngọc Tăng

Đánh giá bài viết
1 2.632
Sắp xếp theo

Cao đẳng - Đại học

Xem thêm