Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 29

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 29 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 26

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 27

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 28

 • Câu 1.

  Cho biết các hình thức thực hiện pháp luật?

 • Câu 2.

  Như thế nào là tuân thủ pháp luật?

 • Câu 3.

  Hoạt động “chấp hành pháp luật” được hiểu như thế nào?

 • Câu 4.

  Tính tổ chức quyền lực nhà nước của hoạt động áp dụng pháp luật được biểu hiện như thế nào?

 • Câu 5.

  Đặc điểm của hoạt động Áp dụng pháp luật?

 • Câu 6.

  Chủ thể nào có quyền Áp dụng pháp luật?

 • Câu 7.

  Khái niệm “vi phạm pháp luật ” được hiểu như thế nào?

 • Câu 8.

  Mặt khách quan của vi phạm pháp luật là những dấu hiệu biểu hiện ra bên ngoài thế giới khách quan của vi phạm pháp luật. Nó bao gồm:

 • Câu 9.

  Như thế nào là tội phạm?

 • Câu 10.

  Căn cứ vào tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm thì có bao nhiêu loại tội phạm?

 • Câu 11.

  Hình phạt cao nhất đói với tội phạm ít nghiêm trọng là bao nhiêu năm tù?

 • Câu 12.

  Trong các loại trách nhiệm pháp lý sau đây, loại nào không phải là hình phạt?

 • Câu 13.

  Toà án có quyền áp dụng loại trách nhiệm pháp lý nào khi tiến hành xét xử các vụ án?

 • Câu 14.

  Sự thay thế các kiểu pháp luật trong lịch sử diễn ra theo thứ tự như thế nào?

 • Câu 15.

  Chức năng điều chỉnh của pháp luật được hiểu như thế nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 2.342
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm