Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 20

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 20 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 17

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 18

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 19

 • Câu 1.

  Mối quan hệ giữa chức năng của nhà nước và nhiệm vụ của nhà nước?

 • Câu 2,

  Chức năng của nhà nước bao gồm:

 • Câu 3.

  Chức năng của nhà nước được thực hiện bời chủ thể nào?

 • Câu 4.

  Hoạt động nào sau đây thuộc chức năng đối ngoại của nhà nước?

 • Câu 5.

  Nhà nước thực hiện chức năng thông qua các hình thức như thế nào?

 • Câu 6.

  Nhà nước thực hiện chức năng bằng các phương pháp như thế nào?

 • Câu 7.

  Chế độ chính trị được hiểu như thế nào?

 • Câu 8.

  Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời từ khi nào?

 • Câu 9.

  Chức năng kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là gì?

 • Câu 10.

  Hoạt động nào sau đây không thuộc thức năng kinh tế của nhà nước ta?

 • Câu 11.

  Bộ máy nhà nước Việt Nam bao gồm các loại cơ quan nhà nước nào?

 • Câu 12.

  Cơ quan nào sau đây ở nước ta không phải do quốc hội thành lập?

 • Câu 13.

  Hoạt động nào sau đây không thuộc chức năng của quốc hội?

 • Câu 14.

  Cơ quan nào sau đây không có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật?

 • Câu 15.

  Cơ quan nào sau đây không nằm trong hệ thống cơ quan hành pháp?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 4.005
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm