Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 8

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 8 là một phần thuộc bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương do VnDoc tổng hợp nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và đạt kết quả cao trong bài thi cuối kì.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương này gồm các phần như: Công Ty, Đầu Tư, Doanh Nghiệp Tư Nhân, Phá Sản và phần Tòa Án do VnDoc tổng hợp đầy đủ nhằm hỗ trợ sinh viên ôn thi môn Pháp Luật Đại Cương dễ dàng hơn. Mời các bạn tham khảo.

 • Câu 1.

  Khi nghiên cứu về kiểu pháp luật thì khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Câu 2.

  Điểm giống nhau của các kiểu pháp luật trong lịch sử là:

 • Câu 3.

  Nhà nước và pháp luật có mối quan hệ:

 • Câu 4.

  Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế thì khẳng định nào sau đây là sai?

 • Câu 5.

  Pháp luật và chính trị là hai hiện tượng do:

 • Câu 6.

  Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức thì khẳng định nào sau đây là sai?

 • Câu 7.

  Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống: Kiểu pháp luật là tổng thể các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của pháp luật, thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại, phát triển của pháp luật trong...............................

 • Câu 8.

  Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống: Hình thức......................... do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định, trong đó có những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội.

 • Câu 9.

  Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp luật tiến bộ nhất vì:

 • Câu 10.

  Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
15 9.354
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm