Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 33

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 33 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 28

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 29

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 30

 • Câu 1.

  Tìm hiểu bản chất giai cấp của nhà nước là tìm hiểu yếu tố nào sau đây?

 • Câu 2.

  Sự thống trị gc trong xã hội có nhà nước thể hiện trên lĩnh vực nào sau đây?

 • Cấu 3.

  Khái niệm “thực hiện pháp luật” được hiểu như thế nào?

 • Câu 4.

  Khái niệm “tuân thủ pháp luật” được hiểu như thế nào?

 • Câu 5.

  Khái niệm “thi hành pháp luật” được hiểu như thế nào?

 • Câu 6.

  Khái niệm “sử dụng pháp luật” được hiểu như thế nào?

 • Câu 7.

  Chủ thể nào sau đây có thẩm quyền áp dụng pháp luật?

 • Câu 8.

  Hoạt động áp dụng pháp luật có tính chất nào sau đây?

 • Câu 9.

  Để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, cần tăng cường công tác nào sau đây?

 • Câu 10.

  Khái niệm “ý thức pháp luật” được hiểu như thế nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.749
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm