Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 31

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 31 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 28

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 29

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 30

 • Câu 1.

  Lỗi vô ý vì quá tự tin được hiểu như thế nào?

 • Câu 2.

  Lỗi vô ý do cẩu thả được hiểu như thế nào?

 • Câu 3.

  Động cơ để chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật được hiểu như thế nào?

 • Câu 4.

  Vi phạm pháp luật hình sự được hiểu như thế nào?

 • Câu 5.

  Vi phạm pháp luật hành chính được hiểu như thế nào?

 • Câu 6.

  Vi phạm pháp luật dân sự được hiểu như thế nào?

 • Câu 7.

  Vi phạm kỷ luật được hiểu như thế nào?

 • Câu 8.

  Cơ quan nào có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật hình sự?

 • Câu 9.

  Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp do vi phạm hợp đồng kinh doanh, thuơng mại?

 • Câu 10.

  Đối tượng điều chỉnh của luật nhân hàng là gì?

 • Câu 11.

  Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật?

 • Câu 12.

  Khái niệm “trách nhiệm pháp lý” được hiểu như thế nào?

 • Câu 13.

  Khi nhà nước áp dụng trách nhiệm pháp lý, chủ thể vi phạm pháp luật phải xử sự như thế nào?

 • Câu 14.

  Cơ sở nào làm phát sinh trách nhiệm pháp lý?

 • Câu 15.

  Bản chất của trách nhiệm pháp lý được hiểu như thế nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 2.223
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm