Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 7

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 7 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 8

 • Câu 1.

  Hình thức pháp luật xuất hiện sớm nhất và được sử dụng nhiều trong các nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến là:

 • Câu 2.

  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về pháp luật thì:

 • Câu 3.

  Pháp luật là:

 • Câu 4.

  Khi nghiên cứu về bản chất của pháp luật, thì khẳng định nào sau đây là sai?

 • Câu 5.

  Bản chất giai cấp của pháp luật được thể hiện:

 • Câu 6.

  Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống: Xuất phát từ..........................cho nên bất cứ nhà nước nào cũng dùng pháp luật làm phương tiện chủ yếu để quản lý mọi mặt đời sống xã hội.

 • Câu 7.

  Việc thực hiện pháp luật được đảm bảo bằng:

 • Câu 8.

  Pháp luật có chức năng:

 • Câu 9.

  Vai trò của pháp luật được thể hiện:

 • Câu 10.

  Pháp luật là phương tiện để:

 • Câu 11.

  Pháp luật không tồn tại trong xã hội nào?

 • Câu 12.

  Đáp án nào sau đây thể hiện thuộc tính của pháp luật?

 • Câu 13.

  Khi nghiên cứu về các thuộc tính của pháp luật, thì khẳng định nào sau đây là sai?

 • Câu 14.

  Quy phạm pháp luật và quy phạm xã hội:

 • Câu 15.

  Khi nghiên cứu về chức năng của pháp luật thì khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 10.229
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm