Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 6

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 6 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 7

 • Câu 1.

  Tính cưỡng chế của pháp luật được thể hiện:

 • Câu 2.

  Những quy phạm xã hội tồn tại trong chế độ cộng sản nguyên thủy là:

 • Câu 3.

  Đáp án nào sau đây thể hiện vai trò của pháp luật?

 • Câu 4.

  Quy phạm nào sau đây là quy phạm xã hội:

 • Câu 5.

  Quy phạm nào sau đây là quy phạm pháp luật:

 • Câu 6.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây?

 • Câu 7.

  Văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây là loại văn bản luật?

 • Câu 8.

  Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành là:

 • Câu 9.

  Văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lí cao nhất là:

 • Câu 10.

  Văn bản luật là loại văn bản do:

 • Câu 11.

  Nhà nước và pháp luật là hai yếu tố đều thuộc

 • Câu 12.

  Kiểu pháp luật phong kiến thể hiện ý chí của

 • Câu 13.

  Có bao nhiêu kiểu pháp luật đã và đang tồn tại?

 • Câu 14.

  Hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý chí của giai cấp mình lên thành pháp luật. Trong lịch sử loài người đã có......................hình thức pháp luật, đó là.....................

 • Câu 15.

  Tập quán pháp là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
26 11.877
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm