Thi thử trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương phần 2

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Mời các bạn cùng tham gia thi thử Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương phần 2 trên VnDoc.com với các câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương có đáp án, vừa đánh giá khả năng của bản thân vừa ôn luyện kiến thức môn học.

700 câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương được VnDoc chia thành các bài trắc nghiệm trực tuyến ngắn trong mục Đại học - Cao đẳng, hỗ trợ quá trình ôn luyện và tham khảo cho các bạn.

 • Câu 1.

  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà nước là:

 • Câu 2.

  Hình thái Kinh tế – Xã hội nào là chưa có Nhà nước?

 • Câu 3.

  Tổ chức Thị tộc trong xã hội Cộng sản nguyên thủy là:

 • Câu 4.

  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về Nhà nước thì:

 • Câu 5.

  Khi nghiên cứu về nguồn gốc Nhà nước, thì khẳng định nào sau đây là sai:

 • Câu 6.

  Khi nghiên cứu về bản chất nhà nước thì khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Câu 7.

  Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện:

 • Câu 8.

  Bản chất xã hội của nhà nước được thể hiện:

 • Câu 9.

  Nhà nước nào cũng có chức năng:

 • Câu 10.

  Khi nghiên cứu về chức năng của nhà nước, thì khẳng định nào sau đây là sai?

 • Câu 11.

  Tổ chức nào dưới đây có quyền lực công?

 • Câu 12.

  Hình thức Nhà nước Việt Nam dước góc độ chính thể:

 • Câu 13.

  Chế độ chính trị của nhà nước Việt Nam là chế độ:

 • Câu 14.

  “Nhà nước là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác” là định nghĩa của:

 • Câu 15.

  Nhà nước nào dưới đây là nhà nước liên bang?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 21.675
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm