Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 21

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 21 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 18

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 19

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 20

 • Câu 1.

  Chủ thể nào sau đây được gọi là cơ quan tư pháp?

 • Câu 2.

  Toà án nhân dân có chức năng gì?

 • Câu 3.

  Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền ban hành luật ở Việt Nam?

 • Câu 4.

  Bộ máy nhà nước Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

  (1) Nguyên tắc tập trung dân chủ; (2) Nguyên tắc bình đẳng đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc;

  (3) Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa; (4); Nguyên tắc Đảng lãnh đạo; (5) Nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

 • Câu 5.

  Tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước Việt Nam theo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa được hiểu như thế nào?

 • Câu 6.

  Cơ quan nào sau đây là cơ quan quản lý nhà nước?

 • Câu 7.

  Uỷ ban nhân dân được tổ chức ở các cấp nào?

 • Câu 8.

  Toà án nhân dân được tổ chức ở cấp nào?

 • Câu 9.

  Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức ở cấp nào?

 • Câu 10.

  Hội đồng nhân dân được tổ chức ở cấp nào?

 • Câu 11.

  Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân có quan hệ như thế nào?

 • Câu 12.

  Quốc hội và Chính phủ có mối quan hệ như thế nào?

 • Câu 13.

  Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân có mối quan hệ như thế nào?

 • Câu 14.

  Quốc hội và viện kiểm sát nhân dân có quan hệ như thế nào?

 • Câu 15.

  Hoạt động nào sau đây thuộc chức năng của viện kiểm sát nhân dân?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 2.289
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm