Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 28

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 28 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 25

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 26

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 27

 • Câu 1.

  Uỷ ban nhân dân địa phương có quỳen ban hành loại văn bản pháp luật nào?

 • Câu 2.

  Nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp tỉnh và quyết định của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thì văn bản nào có hiệu lực pháp lý cao hơn?

 • Câu 3.

  Hiệu lực pháp lý của “đạo luật” và “Bộ luật” được xác định như thế nào?

 • Câu 4.

  Văn bản nào sau đây là văn bản áp dụng pháp luật?

 • Câu 5.

  Khái niệm “hệ thống pháp luật” được hiểu như thế nào?

 • Câu 6.

  Các tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thiện cảu hệ thống pháp luật là gì?

 • Câu 7.

  Như thế nào là “tính khách quan” của hệ thống pháp luật?

 • Câu 8.

  Như thế nào là “tính toàn diện” của hệ thống pháp luật?

 • Câu 9.

  Khái niệm “pháp chế xã hội chủ nghĩa” được hiểu như thế nào?

 • Câu 10.

  Để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa cần phải thực hiện các biện pháp như thế nào?

 • Câu 11.

  Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam?

 • Câu 12.

  Cơ quan nhà nước nào có quyền tiến hành các hoạt động tư pháp?

 • Câu 13.

  Cơ quan nào sau đây không được thực hiện chức năng quản lý nhà nước?

 • Câu 14.

  Công dân a có hành vi vận chuyển hàng không có giấy phép kinh doanh, đồng thời vi phạm luật giao thông. cảnh sát giao thông đã kiểm tra và quyết định xử phạt đối với công dân a như sau:

  • phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi vi phạm luật giaothông.
  • phạt tiền 500.000 đồng đối với hành vi vận chuyển hàng tráiphép.

  hỏi: quyết định xử phạt nói trên có vi phạm nguyên tắc pháp chế không?

 • Câu 15.

  “Pháp chế xã hội chủ nghĩa” và “dân chủ xã hội chủ nghĩa” có mối quan hệ như thế nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 1.595
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm