Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 11

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 11 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 8

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 9

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 10

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 12

 • Câu 1.

  Khi nghiên cứu về vi phạm pháp luật thì khẳng định nào sau đây là sai?

 • Câu 2.

  Có mấy hình thức lỗi?

 • Câu 3.

  Khi nghiên cứu về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí thì khẳng định nào sau đây là sai?

 • Câu 4.

  Khi nghiên cứu về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí thì khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Câu 5.

  Khi nghiên cứu về vi phạm pháp luật thì khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Câu 6.

  Thông thường vi phạm pháp luật được phân thành các loại:

 • Câu 7.

  Có mấy loại vi phạm pháp luật?

 • Câu 8.

  Hành vi trái pháp luật là:

 • Câu 9.

  Chọn đáp án đúng cho chỗ trống trong câu sau: Một hành vi trái pháp luật thì bao giờ cũng xâm hại tới................

 • Câu 10.

  Vi phạm pháp luật là:

 • Câu 11.

  Năng lực trách nhiệm pháp lí là:

 • Câu 12.

  Hành vi nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luật?

 • Câu 13.

  Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hành chính?

 • Câu 14.

  Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật hình sự?

 • Câu 15.

  Đáp án nào sau đây thể hiện vai trò của pháp luật?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 5.720
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm