Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 18

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 18 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 15

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 16

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 17

 • Câu 1.

  Pháp luật đại cương nghiên cứu về vấn đề gì?

 • Câu 2.

  Xã hội cộng sản nguyên thuỷ là xã hội:

 • Câu 3.

  Phân công lao động xã hội lần thứ nhất trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ là:

 • Câu 4.

  Khái niệm nhà nước được hiểu như thế nào?

 • Câu 5.

  Nhà nước xuất hiện khi có những điều kiện gì?

 • Câu 6.

  Mối quan hệ giữa nhà nước với cơ sở kinh tế như thế nào?

 • Câu 7.

  Nhà nước và Đảng chính trị có mối quan hệ như thế nào?

 • Câu 8.

  Nhà nước và hệ thống chính trị có mối quan hệ như thế nào?

 • Câu 9.

  Trong lịch sử đã xuấy hiện những kiểu nhà nước nào?

 • Câu 10.

  Nhà nước bóc lột dựa trên cơ sở kinh tế nào?

 • Câu 11.

  Các kiểu nhà nước trong lịch sử có điểm giống nhau như thế nào?

 • Câu 12.

  Sự thay thế các kiểu nhà nước trong lịch sử thường diễn ra như thế nào?

 • Câu 13.

  Hình thức chính thể quân chủ chuyên chế được hiểu như thế nào?

 • Câu 14.

  Hình thức chính thể quân chủ hạn chế được hiểu như thế nào?

 • Câu 15.

  Hình thức chính thể cộng hoà được hiểu như thế nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 2.597
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm