Thi thử trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương phần 3

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương phần 3 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đại cương có đáp án, giúp các bạn ôn luyện kiến thức môn học và đánh giá trực tiếp khả năng của bản thân. Mời các bạn cùng tham gia Thi thử trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương phần 3

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương là bài thi trực tuyến trong bộ 700 câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương trong mục Đại học - Cao đẳng, hỗ trợ quá trình ôn luyện và tham khảo cho các bạn.

 • Câu 1.

  Nhà nước nào dưới đây là nhà nước đơn nhất?

 • Câu 2.

  Nhà nước nào dưới đây không thuộc kiểu nhà nước Xã hội chủ nghĩa?

 • Câu 3.

  Chế độ phản dân chủ là:

 • Câu 4.

  Hình thức chính thể quân chủ hạn chế còn có tên gọi khác là:

 • Câu 5.

  Quyền lực của Vua trong hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối luôn:

 • Câu 6.

  Chính thể cộng hòa đại nghị còn được gọi là:

 • Câu 7.

  Việt Nam có quan hệ ngoại giao với các khu vực:

 • Câu 8.

  Quốc hội nước CNXHCN Việt Nam được bầu bởi:

 • Câu 9.

  Một trong những bản chất của nhà nước là:

 • Câu 10.

  Cơ quan nhà nước nào sau đây có vai trò tổ chức thực hiện pháp luật trên thực tế.

 • Câu 11.

  Quyền công tố trước toà là:

 • Câu 12.

  Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc nào?

 • Câu 13.

  Khi nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam thì khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Câu 14.

  Trong bộ máy nhà nước Việt Nam thì:

 • Câu 15.

  Việc thực hiện quyền lực trong nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có sự:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
47 28.316
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm