Trắc nghiệm Pháp luật đại cương - Phần 34

Trắc nghiệm Pháp luật đại cương có đáp án

Trắc nghiệm Pháp luật đại cương - Phần 34 kèm theo đáp án chi tiết do VnDoc biên soạn và cập nhật bộ câu hỏi mới liên tục, hỗ trợ các bạn ôn luyện môn học cũng như đạt kết quả cao trong bài thi môn Pháp luật đại cương.

VnDoc mời các bạn tham khảo bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương được chia theo từng chương xuyên suốt chương trình học, hỗ trợ quá trình ôn luyện kiến thức cũng như rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm trước bài thi chính thức.

 • Câu 1.

  Tâm lý pháp luật được biểu hiện dưới hình thức nào sau đây?

 • Câu 2.

  Một người mang “ý thức pháp luật thông thường” là người đáp ứng điều kiện nào sau đây?

 • Câu 3.

  Một người có “ý thức pháp luật mang tính lý luận” là người như thế nào?

 • Câu 4.

  Chủ thể của quyền lực nhà nước là chủ thể nào sau đây?

 • Câu 5.

  Chủ thể nào sau đây có quyền ban hành pháp luật?

 • Câu 6.

  Khái niệm “chế độ chính trị” được hiểu như thế nào?

 • Câu 7.

  Trong các nhà nước bóc lột, nhà nước thực hiện chức năng chủ yếu nào sau đây?

 • Câu 8.

  Trong nhà nước Xã hội chủ nghĩa, nhà nước thực hiện chức năng chủ yếu nào sau đây?

 • Câu 9.

  Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại của nhà nước có quan hệ với nhau như thế nào?

 • Câu 10
  Chủ thể nào sau đây không thuộc hệ thống cơ quan hành chính nhà nước?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 2.620
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm