Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 23

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 23 để làm tài liệu ôn tập. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 20

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 21

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 22

 • Câu 1.

  Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức cở cấp nào?

 • Câu 2.

  Pháp luật xuất hiện từ khi nào?

 • Câu 3.

  Bản chất giai cấp của pháp luật được hiểu như thế nào?

 • Câu 4.

  Đặc điểm nào sau đây không phải là thuộc tính của pháp luật?

 • Câu 5.

  Pháp luật tồn tại trong điều kiện xã hội như thế nào?

 • Câu 6.

  Trong lịch sử đã xuất hiện những kiểu pháp luật gì?

 • Câu 7.

  Kiểu pháp luật nào là kiểu pháp luật xuất hiện sớm nhất trong lịch sử?

 • Câu 8.

  Pháp luật và chính trị có điểm gì giống nhau?

 • Câu 9.

  Pháp luật và đạo đức có điểm gì khác nhau?

 • Câu 10.

  Pháp luật có quan hệ như thế nào với cơ sở kinh tế?

 • Câu 11.

  Vai trò, giá trị xã hội của pháp luật được biểu hiện như thế nào?

 • Câu 12.

  Nhà nước và pháp luật có mối quan hệ như thế nào?

 • Câu 13.

  Nhà nước bảo đảm cho pháp luật được thực hiện bằng những biện pháp như thế nào?

 • Câu 14.

  Pháp luật và chính trị có mối quan hệ như thế nào?

 • Câu 15.

  Sự ra đời của nhà nước và pháp luật có mối liên hệ như thế nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 2.821
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm