Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 32

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Pháp luật đại cương, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 32 để làm tài liệu ôn tập. Với 10 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 28

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 29

Câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương - Phần 30

 • Câu 1.

  Cơ sở pháp lý của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý là gì?

 • Câu 2.,

  Chủ thể vi phạm pháp luật hình sự có thể bị áp dụng biện pháp chế tài nào sau đây?

 • Câu 3.

  Biện pháp chế tài nào sau đây không phải là chế tài hình sự?

 • Câu 4.

  Chủ thể vi phạm pháp luật hành chính có thể bị áp dụng biện pháp chế tài nào sau đây?

 • Câu 5.

  Biện pháp chế tài nào sau đây không áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật hành chính?

 • Câu 6.

  Chủ thể vi phạm pháp luật dân sự có thể bị áp dụng biện pháp chế tài nào sau đây?

 • Câu 7.

  Không thể áp dụng biện pháp chế tài nào sau đây đối với chủ thể vi phạm pháp luật dân sự?

 • Câu 8.

  Chủ thể vi phạm kỷ luật có thể bị áp dụng biện pháp chế tài nào sau đây?

 • Câu 9.

  Cơ sở nào để phân chia hệ thống pháp luật thành các ngành luật?

 • Câu 10.

  Sự xuất hiện nhà nước ở Việt Nam do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.415
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm môn Pháp Luật Đại Cương Xem thêm