Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 có đáp án

Ôn tập Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 1

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 6 Bài 1: My new school có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp. Bài tập Tiếng Anh trực tuyến gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 6 củng cố kiến thức đã học tại Nhà trường. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

 • A. Phonetics.
  1. Find the word which has a different sound in the underlined part. 
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 2. Give the name of the following.
 • 1. _ _ _ _ _ _ _
  Tiếng Anh 6 Unit 1
  Compass
 • 2. _ _ _ _ _
  Tiếng Anh 6 Unit 1
  Color Colour
 • 3. _ _ _ _
  Tiếng Anh 6 Unit 1
  Judo
 • 4. _ _ _ _
  Tiếng Anh 6 Unit 1
  Rose
 • 5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Tiếng Anh 6 Unit 1
  Post office
 • B. Vocabulary & Grammar.
  1. Circle a, b, c or D for each picture. 
 • 1.
  Tiếng Anh 6 Unit 1
 • 2.
  Tiếng Anh 6 Unit 1
 • 3.
  Tiếng Anh 6 Unit 1
 • 4.
  Tiếng Anh 6 Unit 1
 • 5.
  Tiếng Anh 6 Unit 1
 • 2. Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
132 7.386
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm