Giải Unit 9 lớp 6 The body

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 The body đưa ra các bài dịch và câu trả lời cho các bài tập sách giáo khoa tiếng Anh Unit 9 lớp 6 các phần: A. Parts of the body (Phần 1 - 7 trang 96 - 99 SGK Tiếng Anh 6), B. Faces (Phần 1 - 7 trang 100 - 104 SGK Tiếng Anh 6). Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo!

A. Parts of the body Phần 1 - 7 trang 96 - 99 SGK Tiếng Anh 6 Unit 9

1. Listen and repeat. Lắng nghe và lặp lại.

Head: Đầu

Shoulder: Vai

Arm: Cánh tay

Chest: Ngực

Hand: Bàn tay

Finger: Ngón tay

Leg: Chân

Foot: Bàn chân

Toe: Ngón chân

2. Practice with a partner. (Thực hành với bạn học.)

- What is that? (Đó là cái gì?)

That is his head. (Đó là cái đầu của anh ấy.)

- What are those? (Đó là gì?)

Those are his shoulders. (Đó là đôi vai của anh ấy.)

- What are these? (Đó là gì?)

These are his fingers. (Đó là các ngón tay của anh ấy.)

- What is this? (Đây là gì?)

This is his chest. (Đây là bộ ngực của anh ấy.)

- What are these? (Đây là gì?)

These are his feet. (Đây là đôi bàn chân của anh ấy.)

3. Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

a) He is tall. (Anh ấy cao.)

b) She is short. (Bà ấy thấp.)

c) She is thin. (Chị ấy gầy.)

d) He is fast. (Anh ta mập.)

e) He is heavy. (Anh ấy nặng.)

f) She is light. (Chị ấy nhẹ.)

4. Which picture? Listen and choose the right picture. (Bức tranh nào? Lắng nghe và chọn bức tranh đúng.)

Gợi ý:

a. - d)

b. - c)

c. - b)

d. - a)

Nội dung bài nghe:

a. She's a short girl. She's fat. (Cô ấy là một cô gái thấp. Cô ấy mập.)

b. He's a fat man. He's tall. (Anh ta là một người mập. Anh ta cao.)

c. He's a short man. He's fat. (Anh ấy là một người thấp. Anh ấy mập.)

d. She's a thin woman. She's tall. (Bà ấy là một người phụ nữ gầy. Bà ấy cao.)

5. Listen and read. (Lắng nghe và đọc.)

Hướng dẫn dịch:

a) Chi là một vận động viên thể dục.

Cô ấy cao.

Cô ấy gầy.

Cô ấy nhẹ.

Nhưng cô ấy không yếu.

Cô ấy khỏe.

b) Tuấn là một vận động viên cử tạ.

Anh ấy thấp.

Anh ấy mập.

Anh ấy nặng.

Anh ấy khỏe.

6. Practice with a partner. (Thực hành với bạn học.)

Describe the pictures in exercise A5. (Miêu tả các bức tranh trong bài tập A5.)

Chi

Tuan

Nam: Who is that?

Lien: That's Chi.

Nam: What does she do?

Lien: She is a gymnast.

Nam: Is she short?

Lien: No, she isn't. She's tall.

Nam: Is she thin?

Lien: Yes, she is.

Nam: Is she weak?

Lien: No, she isn't. She's strong.

Nam: Who is that?

Lien: That's Tuan.

Nam: What does he do?

Lien: He's a weight lifter.

Nam: Is he short?

Lien: Yes, he is.

Nam: Is he thin?

Lien: No, he isn't. He's fat.

Nam: Is he weak?

Lien: No, he isn't. He's strong.

7. Remember. (Ghi nhớ.)

B. Faces Phần 1 - 7 trang 100 - 103 SGK Tiếng Anh 6 Unit 9

1. Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

Hair: tóc

Eye: mắt

Nose: mũi

Mouth: miệng

Ear: tai

Lips: đôi môi

Teeth: răng

 

a) a round face: mặt tròn

b) an oval face: mặt trái xoan

c) full lips: đôi môi dày

d) thin lips: đôi môi mỏng

e) long hair: mái tóc dài

f) short hair: mái tóc ngắn

2. Listen and repeat. Colors. (Lắng nghe và lặp lại. Các màu sắc.)

black: màu đen

white: màu trắng

gray: màu xám

red: màu đỏ

orange: màu cam

yellow: màu vàng

green: xanh lá cây

blue: xanh da trời

brown: màu nâu

purple: màu tía

 

 

3. Practice with a partner. (Thực hành với bạn học.)

- What color is her hair? (Tóc cô ấy màu gì?)

It's black. (Nó màu đen.)

- What color are her eyes? (Đôi mắt cô ấy màu gì?)

They're brown. (Chúng màu nâu.)

- What color is her dress? (Chiếc áo đầm của cô ấy màu gì?)

It's yellow, green and red. (Nó màu vàng, xanh lá cây và đỏ.)

- What color are her shoes? (Đôi giày cô ấy màu gì?)

They are green. (Chúng màu xanh lá cây.)

4. Listen and read. (Lắng nghe và đọc.)

Hướng dẫn dịch:

Cô Chi cao và gầy.

Cô ấy có khuôn mặt tròn.

Cô ấy có mái tóc đen dài.

Cô ấy có đôi mắt màu nâu.

Cô ấy có cái mũi nhỏ.

Cô ấy có đôi môi đầy đặn và hàm răng trắng nhỏ.

Now ask and answer questions about Chi. (Bây giờ hỏi và trả lời các câu hỏi về cô Chi.)

Ví dụ:

Is Miss Chi's face oval or round? => It's round.

a) Is Miss Chi's hair long or short?

=> It's long.

b) What color is her hair?

=> It's black.

c) What color are her eyes?

=> They're brown.

d) Is her nose big or small?

=> It's small.

e) Are her lips full or thin?

=> They're full.

5. Listen. (Nghe.)

Write the letters of the pictures in your exercise book. (Hãy viết các chữ cái tương ứng với các tranh vào vở bài tập của em.)

1. - c)

2. - a)

3. - b)

4. - d)

Nội dung bài nghe:

1. He has short hair. He has a round face. He has a big nose. He has full lips.

(Cậu ấy có tóc ngắn. Cậu ấy mặt tròn. Cậu ấy mũi to. Cậu ấy có đôi môi dầy.)

2. He has short hair. He has an oval face. He has a small nose. He has thin lips.

(Ông ấy có tóc ngắn. Ông ấy có mặt trái xoan. Ông ấy có mũi nhỏ. Ông ấy có môi mỏng.)

3. She has long hair. She has an oval face. She has a big nose. She has thin lips.

(Cô ấy có tóc dài. Cô ấy có mặt trái xoan. Cô ấy có mũi to. Cô ấy có môi mỏng.)

4. She has long hair. She has a round face. She has a small nose. She has full lips.

(Bà ấy có tóc dài. Bà ấy có mặt tròn. Bà ấy có mũi nhỏ. Bà ấy có môi dầy.)

6. Play with words. (Chơi với chữ.)

Head and shoulders, 

Knees and toes.

Knees and toes. 

Head and shoulders,

Knees and toes.

Knees and toes

Ears and eyes

And mouth and nose.

Head and shoulders,

Knees and toes.

Knees and toes

Hướng dẫn dịch

Đầu và hai vai,

Hai đầu gối và các ngón chân.

Hai đầu gối và các ngón chân.

Đầu và hai vai,

Hai đầu gối và các ngón chân.

Hai đầu gối và các ngón chân.

Đôi tai và đôi mắt

Cùng miệng và mũi

Đầu và hai vai, 

Hai đầu gối và các ngón chân.

Hai đầu gối và các ngón chân.

7. Remember. (Ghi nhớ.)

What color is her hair?

It is black.

What color are her eyes?

They are brown.

She has long black hair.

He is tall and thin.

part of the head

colors

Trên đây là Giải bài tập SGK tiếng Anh Unit 9 lớp 6 The body. Bên cạnh đó, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
21 6.780
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm