Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Big or Small

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Gii SBT Tiếng Anh 6 Unit 4:BIG OR SMALL
A.Whereisyourschool?(trang42-43-44-45-46SBTTiếngAnh6)
1. (trang 42 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences. (Hoàn thành các câu sau)
b) Nam's house.
c) This is Hoa's book.
d) This is Long. This is his stereo. This is Long's stereo.
e) This is Mr. Tuan. This is his table. This is Mr. Tuan's table.
f) This is Miss Hoa. This is her clock. This is Miss Hoa's clock.
2. (trang 43 SBT Tiếng Anh 6): Write. (Viết)
c) Thu’s school is big.
d) Thu’s house is small.
e) Nam’s television is big.
f) Mai’s erasers are small.
g) Chi’s desk is big.
h) Chi’s lamps are small.
Hướng dẫn dịch
c) Trường của Thu rất lớn.
d) Nhà Thu nhỏ.
e) Cái tivi của Nam lớn.
f) Cái tẩy của Mai nhỏ.
g) Cái bàn của Chi rất to.
h) Đèn của Chi nhỏ.
3. (trang 43 SBT Tiếng Anh 6): Write the sentences. (Viết các câu)
a) Phong’s school/in the country.
Phong's school is in the country.
Is Phong's school in the country?
b) Thu’s school is in the city.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Is Thu’s school in the city?
c) Phong’s house is in the country.
Is Phong’s house in the country?
d) Thu’s house is in the city.
Is Thu’s house in the city?
e) Phong’s school bag is in the classroom.
Is Phong’s school bag in the classroom ?
f) Thu’s school bag is in her room.
Is Thu’s school bag in her room?
Hướng dẫn dịch
a) Trường học của Phong quê.
Trường của Phong quê phải không?
b) Trường của Thu nằm trong thành phố.
Trường của Thu trong thành phố?
c) Nhà Phong trong nước.
Nhà của Phong trong nước?
d) Nhà Thu nằm trong thành phố.
Nhà của Thu trong thành phố phải không?
e) Cặp sách của Phong nằm trong lớp học.
Cặp sách của Phong trong lớp học không?
f) Cặp sách của Thu nằm trong phòng của ta.
Cặp sách của Thu trong phòng của ấy ?
4. (trang 44 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences. (Hoàn thành các câu.)
b) it
c) Is - it - it is
d) Is - Is - small - it is
e) Is the table small? Is it small? No, it isn't. It is big.
f) Is the window small? Is it small? Yes, it is.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
g) Is the clock small? Is it small? No, it isn't. It is big.
5. (trang 45 SBT Tiếng Anh 6): Write the questions and the answers with "Where". (Viết câu hỏi
câu trả lời với where)
b) Where is Mai’s house? It is in the city.
c) Where is the television? It is in the house.
d) Where is the lamp? It is in the room.
Hướng dẫn dịch
b) Nhà Mai đâu? trong thành phố.
c) Tivi đâu? trong nhà.
d) Đèn đâu? Đó trong phòng.
6. (trang 45 SBT Tiếng Anh 6): Put a tick (V) after the correct sentences and a cross (X) after the
wrong sentences. Correct the wrong sentences. ((Đặt dấu tick sau câu đúng dấu X sau câu sai. Sửa
lại câu sai.)
a) Mrs. Nga’s daughter is nice. (V)
b) This is Miss Thanh handbag. (X)
=> This is Miss Thanh’s handbag
c) Chi is school is big. (X)
=> Chis school is big.
d) Mr. Tan’s Lan is teacher. (X)
=> Mr. Tan’s is Lan teacher.
e) My sisters name is Ngan. (V)
7. (trang 45 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences. (Hoàn thành các câu sau.)
a) father
b) brother
c) sister
d) children
8. (trang 45-46 SBT Tiếng Anh 6): Write the questions and answers. (Viết câu hỏi trả lời)
a) Where is Nga’s house? It is in the country.
b) Where is Na’s pen? It is in her schoolbag.

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 Unit 4

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Big or Small được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hữu ích giúp các em tiếp thu trọn vẹn kiến thức lý thuyết được thầy cô trang bị trên lớp. Mời thầy cô và các em vào tham khảo.

Ngoài Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Big or Small, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu tiếng Anh khác trên VnDoc.com như: Tiếng anh lớp 6 theo từng unit, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,... để có nguồn tài liệu ôn tập tốt nhất.

Đánh giá bài viết
16 5.452
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 6

    Xem thêm