Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 5: Things I Do

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Gii SBT Tiếng Anh 6 Unit5: THINGS I DO
A.Myday(trang55-56-57-58-59SBTTiếngAnh6)
1. (trang 55 SBT Tiếng Anh 6): Write the verbs in their correct forms. (Viết dạng đúng của động từ)
I listen to music
You listen
He listens
She listens
(It) listens
We listen
They listen
I watch television
You watch
He watches
She watches
(It) watches
We watch
They watch
2. (trang 55 SBT Tiếng Anh 6): Choose the correct verb forms (Chọn dạng đúng của động từ)
b) brush c) does
d) do e) play
f) go g) have
h) watches i) play
j) does
Hướng dẫn dịch
a. Mỗi sáng, Hoa đến trường.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b. Chúng tôi đánh ng sau bữa sáng.
c. Anh ấy làm bài tập về nhà mỗi buổi tối.
d. Tôi m bài tập về nhà mỗi buổi chiều.
e. Hoa Lan chơi trò chơi sau giờ tan học.
f. Chúng tôi đến trường mỗi buổi chiều.
g. Tôi ăn trưa vào lúc 11h30 hàng ngày.
h. ấy xem TV mỗi tối.
i. H chơi bóng đá sau giờ tan học.
j. Thu làm việc nhà mỗi ngày.
3. (trang 55-56 SBT Tiếng Anh 6): Write the sentences (Viết các câu)
b) What does he do? He does exercises.
c) What does he do? He reads book.
d) What do they do? They play football.
e) What does she do? She listens to music.
f) What does he do? He brushes his teeth.
g) What do they do? They watch television.
Hướng dẫn dịch
b. Anh ấy làm gì? Anh ấy tập thể dục.
c. Anh ấy làm gì? Anh ấy đọc sách.
d. Họ làm gì? Họ chơi bóng đá.
e. ấy làm gì? ấy nghe nhạc.
f. Anh ấy làm gì? Anh ấy đánh răng.
g. Họ làm gì? Họ xem tivi.
4. (trang 56 SBT Tiếng Anh 6): Write the questions. (Viết câu hỏi)
c) Do you listen to music?
d) Do you play soccer?
e) Does he do his homework?
f) Do Nga and Lan go to school?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
g) Does Nam have breakfast at 6?
h) Do you get up at 5.30?
Hướng dẫn dịch
c. Bạn nghe nhạc không?
d. Bạn chơi bóng đá không?
e. Anh ấy làm i tập về nhà không?
f. Nga Lan đến trường không?
g. Nam ăn sáng o lúc 6h phải không?
h. Bạn thức dậy vào lúc 5h30 đúng không?
5. (trang 57-58 SBT Tiếng Anh 6): Complete the sentences. (Hoàn thành các câu sau)
c) Does he brush his teeth? No, he doesn't.
What does he do? He washes his face.
d) Does she play volleyball? Yes, she does.
e) Do they play volleyball? No, they don't.
What do they do? They play soccer.
f) Does he wash his face? Yes, he does.
g) Does he read? No, he doesn't.
What does he do? He listens to music.
h) Do they play sports? Yes, they do.
Hướng dẫn dịch
c) Anh ấy đánh răng không? Không, anh ấy không.
Anh ấy làm gì? Anh ấy rửa mặt.
d) Cô ấy chơi bóng chuyền không? Vâng, ấy có.
e) Họ chơi bóng chuyền phải không? Không, họ không.
Họ làm gì? Họ chơi bóng đá.
f) Anh ta rửa mặt không? Vâng, anh ấy có.
g) Anh ấy đọc sách không? Không, anh ấy không.
Anh ấy làm gì? Anh ta nghe nhạc.

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 Unit 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 5: Things I Do sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các em nâng cao hiệu quả học tập, chuẩn bị tốt nhất cho những bài học tiếp theo. Bên cạnh đó cũng là nguồn kiến thức cần thiết cho các em ôn tập trước mỗi kì thi quan trọng.

Mời các bạn tiếp tục với Unit tiếp theo để có sự chuẩn bị bài mới cũng như nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức:

Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 6: Places

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Places

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Places

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 6: Places

Đánh giá bài viết
5 1.151
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm