Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Greetings hệ 7 năm

Bài tập Unit 1 lớp 6: Greetings có đáp án

Xin mời quý phụ huynh và các em học sinh lớp 6 cùng tham khảo tài liệu Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Greetings có đáp án. Tài liệu này sẽ giúp các em ôn luyện và học tập môn Tiếng Anh đạt hiệu quả cao hơn.

* Xem lại Lý thuyết Từ vựng + Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 1 tại:

Bài 1: Loại bỏ một từ khác với các từ còn lại

1. a. morningb. afternoonc. eveningd. bye
2. a. fineb. goodc. nightd. old
3. a. childrenb. wec. youd. I
4. a. amb. sayc. isd. are
5. a. twentyb. twelved. eightd. name

Bài 2: Chọn một từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu sau:

6. "Hello." ".................."

a. Hello

b. Bye

c. Goodbye

d. Goodnight

7. My name .... Nam.

a. am

b. is

c. are

d. say

8. How .....?

a. you is

b. is you

c. are you

d. you are

9. ".........." "I'm twelve."

a. How old are you

b. How old you are?

c. I'm eleven

d. How you are?

10. two x six = ....

a. twenty

b. eleven

c. twelve

d. thirteen

Bài 3: Chọn một từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu sau:

Miss Hoa: Good morning, children.

Children: Good (11) ...., Miss Hoa.

Miss Hoa: How are you?

Children: We (12) .... fine, thank you. (13) ....?

Miss Hoa: fine, (14) .... . Goodbye.

Children: (15) .... .

11. a. morningb. afternoonc. eveningd. night
12. a. amb. isc. ared. (để trống)
13. a. And youb. How are youc. How old are youd. How old you
14. a. thankb. thanksc. thanks youd. thank children
15. a. Good afternoonb. Good nightc. Hid. Bye

ĐÁP ÁN

Bài 1: Loại bỏ một từ khác với các từ còn lại

1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - b; 5 - d;

Bài 2: Chọn một từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu sau:

6 - a; 7 - b; 8 - c; 9 - a; 10 - c;

Bài 3: Chọn một từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu sau:

11 - a; 12 - c; 13 - a; 14 - b; 15 - d;

Trên đây là Bài tập Unit 1 tiếng Anh lớp 6 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
31 17.808
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm