Bài tập câu phủ định thì hiện tại đơn lớp 6

Thể phủ định thì hiện tại đơn lớp 6

Thì hiện tại đơn là Thì cơ bản trong quá trình học tiếng Anh nói chung và tiếng Anh lớp 6 nói riêng. Bài tập tiếng Anh về câu phủ định ở thì hiện tại đơn có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải rất hữu ích cho các bạn ôn tập một khía cạnh quan trọng của Thì này.

* Xem thêm: Lý thuyết và Bài tập Thì hiện tại đơn Tiếng Anh lớp 6

Exercise 1: Make negative sentences.

Example: She has a bath every day. => She doesn't have a bath every day.

1. I watch football match. -

2. They like playing basketball. -

3. It is boring. -

4. She cleans the floor. -

5. You ride your bike every weekend. -

6. Andy takes nice photos. -

7. They turn on the radio. -

8. He buys a new house. -

9. You are late. -

10. She has a cat. -

11. Lara plays the piano very well.-

12. We work very hard.-

13. He does the same thing every day. -

14. They know my phone number.-

15. I read the newspaper every day.-

16. My brother likes the cinema.-

17. Brian wears a wedding ring.-

18. John lives near us. -

19. I drive to university.-

20. I go shopping with my brother.-

Exercise 2: Write the sentences in negative

1. We sometimes use a dictionary in class.-

2. My friends are friendly.-

3. School finishes at three o'clock.-

4. You live near me.-

5. He likes Pop music.-

6. Jack does his homework before dinner.-

7. I and my sister play tennis in school on Wednesday afternoon.-

8. I’m a singer.-

9. My mother teaches art.-

10. He plays tennis after school-

11. It’s nine o'clock.-

12. We have lunch at school.-

13. Now is seven o’clock .

14. We go to bed at nine o´clock.-

Exercise 3. Choose the correct answer. 

1. They (doesn’t/ don’t) live near us.

2. Jim (doesn’t/ don’t) have a mobile phone.

3. We (doesn’t/ don’t) have any homework tonight.

4. The children (doesn’t/ don’t) go to school on Saturday.

5. Aida (doesn’t/ don’t) speak Chinese.

6. You (doesn’t/ don’t) need a raincoat today.

7. That ball (doesn’t/ don’t) belong to me

8. Do you walk to school? No, I (doesn’t/ don’t).

9. Do I look like my brother? No, you (don’t/ doesn’t)

10. Some birds (don’t/ doesn’t) fly.

11. My sister (doesn’t/ don’t) like tea.

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Make negative sentences.

1. I don't watch football match.

2. They don't like playing basketball.

3. It is not boring.

4. She doesn't clean the floor.

5. You don't ride your bike every weekend.

6. Andy doesn't take nice photos.

7. They don't turn on the radio.

8. He doesn't buy a new house.

9. You are not late.

10. She doesn't have a cat.

11. Lara doesn't play the piano very well.

12. We don't work very hard.

13. He does not the same thing every day.

14. They don't know my phone number.

15. I don't read the newspaper every day.

16. My brother doesn't like the cinema.

17. Brian doesn't wear a wedding ring.

18. John doesn't live near us.

19. I don't drive to university.

20. I don't go shopping with my brother.

Exercise 2: Write the sentences in negative

1. We sometimes don't use a dictionary in class.

2. My friends are not friendly.

3. School doesn't finish at three o'clock.

4. You don't live near me.

5. He doesn't like Pop music.

6. Jack does not his homework before dinner.

7. I and my sister don't play tennis in school on Wednesday afternoon.

8. I’m not a singer.

9. My mother doesn't teach art.

10. He doesn't play tennis after school

11. It’s not nine o'clock.

12. We don't have lunch at school.

13. Now is not seven o’clock .

14. We don't go to bed at nine o'clock.

Exercise 3. Choose the correct answer.

1. They (doesn’t/ don’t) live near us.

2. Jim (doesn’t/ don’t) have a mobile phone.

3. We (doesn’t/ don’t) have any homework tonight.

4. The children (doesn’t/ don’t) go to school on Saturday.

5. Aida (doesn’t/ don’t) speak Chinese.

6. You (doesn’t/ don’t) need a raincoat today.

7. That ball (doesn’t/ don’t) belong to me.

8. Do you walk to school? No, I (doesn’t/ don’t).

9. Do I look like my brother? No, you (don’t/ doesn’t)

10. Some birds (don’t/ doesn’t) fly.

11. My sister (doesn’t/ don’t) like tea.

Mời các bạn tiếp tục vào tham khảo Lý thuyết và Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh lớp 6 là Thì thứ 2 trong chương trình học môn tiếng Anh lớp 6. Các bạn hãy học tập và ôn luyện thật kĩ để có một kết quả tốt nhất.

Trên đây là Bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 câu phủ định có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 6 khác nhau như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
12 5.792
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm