Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Big or Small

Trắc nghiệm Unit 4 lớp 6: Big or Small có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 4: Big or Small có đáp án sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn luyện và củng cố ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm trong Unit 4 SGK tiếng Anh 6 hệ 7 năm. Đồng thời trau dồi từ vựng, chuẩn bị tốt nhất cho các bài học, bài kiểm tra và bài thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 về sau hiệu quả.

Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

1. a. faceb. smallc. graded. late
2. a. hundredb. getc. everyd. desk
3. a. bigb. cityc. morningd. time
4. a. brushb. upc. nursed. number
5. a. stoolb. schoolc. floord. afternoon

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. Her house is .... the city.

a. in

b. at

c. on

d. up

7. We are late .... school.

a. in

b. at

c. on

d. for

8. He gets up .... six o'clock.

a. in

b. at

c. on

d. (để trống)

9. He .... his teeth.

a. wash

b. washes

c. brush

d. brushes

10. It has .... floors.

a. two

b. second

c. third

d. fourth

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. Every mornings (A), he eats (B) breakfast at (C) home (D).

12. There are (A) four hundreds (B) students (C) in (D) the school.

13. Which (A) time (B) do you get (C) up (D)?

14. Is your (A) school on (B) the country or (C) in (D) the city?

15. How (A) many classrooms (B) are there (C) in Phong (D) school?

Bài 4: Khẳng định sau là True, False hoặc No Information (chưa có thông tin).

Thu: Hi. My name is Thu

Mary: Hi, I'm Mary.

Thu: Which grade are you in?

Mary: I'm grade 6.

Thu: And which class are you in?

Mary: 6A. What about you?

Thu: I'm grade 7, class 7C. How many floors does your school have?

Mary: Four. It's a big school.

Thu: My school has two floors and my classroom in on the second floor. Where's your classroom?

Mary: It's on the third floor.

16. Mary and Thu are students.

a. True

b. False

c. No information

17. Mary is in grade 6, class 6A

a. True

b. False

c. No information

18. Thu's school is big.

a. True

b. False

c. No information

19. Mary's school has four floors.

a. True

b. False

c. No information

20. Mary's classroom is on the second floor.

a. True

b. False

c. No information

ĐÁP ÁN

Bài 1: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - c; 5 - c;

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6 - a; 7 - b; 8 - b; 9 - d; 10 - a;

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11 - a; 12 - b; 13 - a; 14 - b; 15 - d;

Bài 4: Khẳng định sau là True, False hoặc No Information (chưa có thông tin).

16 - a; 17 - a; 18 - c; 19 - a; 20 - b;

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Big or Small kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
8 5.317
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 6

    Xem thêm