Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Unit 2 lớp 6 At School có đáp án hệ 7 năm

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit năm 2020 - 2021, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Unit 2: At School có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây giới thiệu tới các bạn những dạng bài tập theo trình độ tiếng Anh lớp 6, thông qua việc giải những bài tập này sẽ giúp các bạn đánh giá được năng lực của bản thân cũng như củng cố kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh.

Bài 1: Tìm một từ không cùng nằm trong nhóm các từ còn lại.

1. a. pencilb. rulerc. windowd. eraser
2. a. classroomb. deskc. boardd. street
3. a. clockb. teacherc. studentd. school
4. a. openb. livec. ond. spell
5. a. amb. closec. isd. are

Bài 2: Chọn từ hoặc cụm từ để hoàn thành câu sau:

6. .... in.

a. Come

b. Open

c. Close

d. Live

7. Sit .... .

a. up

b. down

c. in

d. on

8. Open .... book

a. your

b. you

c. I

d. it

9. "What is your name?" " .... "

a. Your name is Nam.

b. Your name are Nam.

c. My name is Nam.

d. My name am Nam

10. I'm .... .

a. twelve b. twelve year old

c. twelve year d. twelve years

Bài 3: Chọn từ hoặc cụm từ để hoàn thành đoạn hội thoại.

Lan: Hi. My name is Lan. What (11) .... your name?

Mary: Hi. My (12) .... Mary. How do you spell (12) .... name?

Lan: L-A-N.

Lan: (14) .... do you live?

Nam: I live (15) .... Tran Phu Street.

Lan: How old are you?

Nam: I'm twelve years old.

11. a. amb. isc. ared. do
12. a. amb. isc. name amd. name is
13. a. youb. yourc. myd. (để trống)
14. a. Whereb. Whatc. Howd. How old
15. a. onb. downc. upd. (để trống)

ĐÁP ÁN

Bài 1: Tìm một từ không cùng nằm trong nhóm các từ còn lại.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - c; 5 - b;

Bài 2: Chọn từ hoặc cụm từ để hoàn thành câu sau:

6 - a; 7 - b; 8 - a; 9 - c; 10 - a;

Bài 3: Chọn từ hoặc cụm từ để hoàn thành đoạn hội thoại.

11 - b; 12 - d; 13 - b; 14 - a; 15 - a;

Trên đây là Bài tập Unit 2 tiếng Anh lớp 6 At School hệ 7 năm có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
17
Sắp xếp theo

    Lớp 7

    Xem thêm