Bộ 20 đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT
ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
Môn: Toán 7
Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề.
I) Phần trắc nghiệm (2 điểm):
Câu 1:(0,5 điểm). x trong đẳng thức sau: 12.(x – 1) = 0 có giá trị là:
A. x = 0; B. x = 1; C. x = -1; D. x = 1/12.
Câu 2: (0,5 điểm). Giá trị của biểu thức x
7
.x.x
4
.x
-2
là:
A. x
10
; B. x
14
; C. x
-56
; D. x
-24
.
Câu 3(0,5 điểm). Điền số thích hợp vào dấu * (có thể khác nhau ở mỗi vị trí của dấu
*):
*
*
*
*
1
.
5
*
2:
5
2
4
Câu 4: (0,5 điểm) Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là ………
Điểm O là ………..Hai tia Ox, Oy là ……….
b) Góc RST có đỉnh là ………, có hai cạnh là ……….
II) Phần tự luận (8 điểm):
Câu 5 (2 điểm):
Tìm số nguyên x, biết:
a) 2x – 35 = 15; c) |x – 1| = 0;
b) 3x + 17 = 2; d) |x
2
– 1| + |x + 1| = 0.
Câu 6 (1,5 điểm):
Tính 12,5% của A =
04,0
3
2
2:
18
5
83
30
7
85
Câu 7: (1,5 điểm).
Cho a==45; b=204; c=126
a) Tìm ƯCLN(a,b,c).
b) Tìm BCNN(a,b).
Câu 8: (1 điểm).
Tìm số nguyên x biết rằng
).
4
3
2
1
3
1
(
3
2
)
2
1
6
1
.(
3
1
4 x
Câu 9: (2 điểm).
Cho góc xOy =150
0
. Vẽ các tia Oz và Ot nằm trong góc xOy sao cho Ot là tia
phân giác của góc yOz và góc xOz=50
0
.
a) Chứng tỏ rằng tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oz.
b) Chỉ rõ rằng tia Oz là tia phân giác của góc xOz.
-------------------------------------------------------------
Cán bộ coi thi không giải thích thêm.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT
ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP 7
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút
---------------------------------------------
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)
Hãy ghi vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.
Câu 1: Số cặp số nguyên (a;b) trong đó
a b
;
là:
A. 1 B. 0 C. vô số D. 2
Câu 2: Cho biết
( 23)( 8)( 2007) 100a b c
. Kết quả sai sẽ là:
A.
( 23)(8 )( 2007) 100a b c
B.
(23 )(8 )( 2007) 100a b c
C.
( 23)( 8)(2007 ) 100a b c
D.
(23 )(8 )(2007 ) 100a b c
Câu 3: Đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau là:
A.
a a a
b c b c
B.
a c a c
b b b
C.
: ( ) : :
a
a b c a c b c
b c
D.
1 1
.
a c
b a c b
Câu 4: Từ
1
0
2003
a
b
suy ra:
A.
1
2003
a
b
B.
1
2003
a
b
C.
1
2003
a
b
D. Cả ba đáp án đúng.
Câu 5: Cho 5 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ một đường
thẳng. Số đường thẳng vẽ được trong hình vẽ là:
A. 5 B. 10 C. 8 D. 20
Câu 6: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó, biết AC=2.AB. Khi đó:
A. Điểm A là trung điểm của BC B. Điểm C là trung điểm của AB
C. Điểm B là trung điểm của AC D. Không có điểm nào là trung điểm 1 đoạn thẳng.
Phần II: Tự luận (7,0 điểm)
Câu 7: Tìm x biết
a)
(6 39):7 .4 12x
b)
2448: 119 ( 6) 24x
c)
3 3
5 5 126.5
x x
Câu 8:
1) Tính bằng cách hợp lý
a)
3 3 3 3
......
1.4 4.7 7.10 97.100
b)
2 2 2 2
....
3.7 7.11 11.15 47.51
2) Tìm tất cả các số nguyên n để biểu thức
2 2007
2
n
A
n
(với
2n
) có giá trị nguyên.
Câu 9: Cho
AOB
BOC
là hai góc kề bù, trong đó
3.AOB BOC
.
a) Tính số đo các góc AOB và BOC.
b) Trong góc AOB vẽ tia OD sao cho
0
90AOD
. Chứng minh rằng: tia OB là phân giác của
COD
Câu 10: Tính
P
Q
biết
1 1 1 1
... ....
2.32 3.33 ( 30) 1973.2003
P
n n
1 1 1 1
....... ...
2.1974 3.1975 ( 1972) 31.2003
Q
n n
-------------------------------------- Hết ------------------------------------
Cán bộ coi thi không giải thích thêm.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 2012
Môn: TOÁN 7 (Thời gian m bài 45 phút)
Bài 1 (1 điểm) Mở ngoặc rồi tính: 7989 – (5678 + 3999) + (678 – 3999)
Bài 2 (3 điểm) Tính giá trị biểu thức:
a) A =
2
5
+
2
5
:
1
10
b) B =
17 17
: 1: 0,5
4 20
: (5
2
– 2
5
)
Bài 3 (3 điểm) Tìm x biết:
a) x +
1
2
=
4
5
b) 2,1x :
13 13
5
21 21
= 2
13
25
Bài 4 (3 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB và OC sao cho
AOB
= 60
0
AOC
= 120
0
.
a) Tính số đo
BOC
.
b) Tia OB có phải là tia phân giác của
AOC
không? Vì sao?
- Hết -

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7

Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 7 nguồn tài liệu phong phú để ôn tập chuẩn bị cho kì thi khảo sát chất lượng đầu năm sắp tới, VnDoc.com sưu tầm và đăng tải Bộ 20 đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 được chọn lọc kĩ càng nhằm giúp các em làm quen với nhiều dạng đề Toán khác nhau, cũng như mang đến nguồn tài liệu tham khảo cho các thầy cô giáo ra đề. Sau đây mời các bạn tham khảo tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bộ 20 đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
23 1.698
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Khảo sát CL đầu năm lớp 7 Xem thêm