Bộ 20 đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT
ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
Môn: Toán 7
Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề.
I) Phần trắc nghiệm (2 điểm):
Câu 1:(0,5 điểm). x trong đẳng thức sau: 12.(x – 1) = 0 có giá trị là:
A. x = 0; B. x = 1; C. x = -1; D. x = 1/12.
Câu 2: (0,5 điểm). Giá trị của biểu thức x
7
.x.x
4
.x
-2
là:
A. x
10
; B. x
14
; C. x
-56
; D. x
-24
.
Câu 3(0,5 điểm). Điền số thích hợp vào dấu * (có thể khác nhau ở mỗi vị trí của dấu
*):
*
*
*
*
1
.
5
*
2:
5
2
4
Câu 4: (0,5 điểm) Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là ………
Điểm O là ………..Hai tia Ox, Oy là ……….
b) Góc RST có đỉnh là ………, có hai cạnh là ……….
II) Phần tự luận (8 điểm):
Câu 5 (2 điểm):
Tìm số nguyên x, biết:
a) 2x – 35 = 15; c) |x – 1| = 0;
b) 3x + 17 = 2; d) |x
2
– 1| + |x + 1| = 0.
Câu 6 (1,5 điểm):
Tính 12,5% của A =
04,0
3
2
2:
18
5
83
30
7
85
Câu 7: (1,5 điểm).
Cho a==45; b=204; c=126
a) Tìm ƯCLN(a,b,c).
b) Tìm BCNN(a,b).
Câu 8: (1 điểm).
Tìm số nguyên x biết rằng
).
4
3
2
1
3
1
(
3
2
)
2
1
6
1
.(
3
1
4 x
Câu 9: (2 điểm).
Cho góc xOy =150
0
. Vẽ các tia Oz và Ot nằm trong góc xOy sao cho Ot là tia
phân giác của góc yOz và góc xOz=50
0
.
a) Chứng tỏ rằng tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oz.
b) Chỉ rõ rằng tia Oz là tia phân giác của góc xOz.
-------------------------------------------------------------
Cán bộ coi thi không giải thích thêm.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT
ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP 7
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút
---------------------------------------------
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)
Hãy ghi vào bài thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.
Câu 1: Số cặp số nguyên (a;b) trong đó
a b
;
là:
A. 1 B. 0 C. vô số D. 2
Câu 2: Cho biết
( 23)( 8)( 2007) 100a b c
. Kết quả sai sẽ là:
A.
( 23)(8 )( 2007) 100a b c
B.
(23 )(8 )( 2007) 100a b c
C.
( 23)( 8)(2007 ) 100a b c
D.
(23 )(8 )(2007 ) 100a b c
Câu 3: Đẳng thức đúng trong các đẳng thức sau là:
A.
a a a
b c b c
B.
a c a c
b b b
C.
: ( ) : :
a
a b c a c b c
b c
D.
1 1
.
a c
b a c b
Câu 4: Từ
1
0
2003
a
b
suy ra:
A.
1
2003
a
b
B.
1
2003
a
b
C.
1
2003
a
b
D. Cả ba đáp án đúng.
Câu 5: Cho 5 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ một đường
thẳng. Số đường thẳng vẽ được trong hình vẽ là:
A. 5 B. 10 C. 8 D. 20
Câu 6: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó, biết AC=2.AB. Khi đó:
A. Điểm A là trung điểm của BC B. Điểm C là trung điểm của AB
C. Điểm B là trung điểm của AC D. Không có điểm nào là trung điểm 1 đoạn thẳng.
Phần II: Tự luận (7,0 điểm)
Câu 7: Tìm x biết
a)
(6 39):7 .4 12x
b)
2448: 119 ( 6) 24x
c)
3 3
5 5 126.5
x x
Câu 8:
1) Tính bằng cách hợp lý
a)
3 3 3 3
......
1.4 4.7 7.10 97.100
b)
2 2 2 2
....
3.7 7.11 11.15 47.51
2) Tìm tất cả các số nguyên n để biểu thức
2 2007
2
n
A
n
(với
2n
) có giá trị nguyên.
Câu 9: Cho
AOB
BOC
là hai góc kề bù, trong đó
3.AOB BOC
.
a) Tính số đo các góc AOB và BOC.
b) Trong góc AOB vẽ tia OD sao cho
0
90AOD
. Chứng minh rằng: tia OB là phân giác của
COD
Câu 10: Tính
P
Q
biết
1 1 1 1
... ....
2.32 3.33 ( 30) 1973.2003
P
n n
1 1 1 1
....... ...
2.1974 3.1975 ( 1972) 31.2003
Q
n n
-------------------------------------- Hết ------------------------------------
Cán bộ coi thi không giải thích thêm.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 2012
Môn: TOÁN 7 (Thời gian m bài 45 phút)
Bài 1 (1 điểm) Mở ngoặc rồi tính: 7989 – (5678 + 3999) + (678 – 3999)
Bài 2 (3 điểm) Tính giá trị biểu thức:
a) A =
2
5
+
2
5
:
1
10
b) B =
17 17
: 1: 0,5
4 20
: (5
2
– 2
5
)
Bài 3 (3 điểm) Tìm x biết:
a) x +
1
2
=
4
5
b) 2,1x :
13 13
5
21 21
= 2
13
25
Bài 4 (3 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB và OC sao cho
AOB
= 60
0
AOC
= 120
0
.
a) Tính số đo
BOC
.
b) Tia OB có phải là tia phân giác của
AOC
không? Vì sao?
- Hết -

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7

Bộ 20 đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 được VnDoc tổng hợp và đăng tải giúp các em học sinh ôn luyện, kiểm tra kiến thức chuẩn bị cho năm học mới sắp tới. Tài liệu bao gồm 20 đề Toán 7 khác nhau. Sau đây mời các bạn tải về tham khảo chi tiết.

Một năm học mới sắp bắt đầu, kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm lại sắp diễn ra. Để chuẩn bị cho kỳ thi đầu năm lớp 7, các em tham khảo Bộ 20 đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 được chọn lọc kĩ càng nhằm giúp các em làm quen với nhiều dạng đề Toán khác nhau. Đây cũng là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo, ra đề kiểm tra học sinh.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bộ 20 đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7. Mời các bạn tham khảo các chuyên mục sách mới trên VnDoc.

1. Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo

2. Toán lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Toán lớp 7 Cánh diều

Đánh giá bài viết
44 5.469
Sắp xếp theo
    Khảo sát CL đầu năm lớp 7 Xem thêm