Luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies

Luyện nghe tiếng Anh lớp 7 chương trình mới

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đầy đủ file nghe, giúp học sinh lớp 7 luyện kỹ năng nghe hiệu quả và đạt điểm cao trong các phần thi Listening.

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listen and decide if each statement is true (T) or false (F)

Bài nghe

Statement

True or False

1. Angela walks in the park every morning.

2. There is a park near Angela’s house.

3. Angela usually takes the bus instead of cycling.

4. On Thursday evenings, Angela stays at home and chats with friends.

5. Angela likes hiking, but she does not do it much.

6. At weekends, Angela is healthier than usual.

7. Angela never goes hiking alone.

8. Many of Angela’s friends do not like hiking.

-The end-

Đáp án luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies

Listen and decide if each statement is true (T) or false (F)

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

6. F

7. F

8. T

Bài nghe

Angela is very active and loves the outdoor activities. Every morning, she goes jogging in the park near her house. Then, she usually cycles to work. Sometimes when the weather is bad, she takes the bus. She does gymnastics once a week, on Thursday evenings. She really enjoys hiking, but she rarely does it, because she works all week and is often too busy or tired at the weekends.

She likes to hike in the mountains. She always takes a backpack with her, with something to eat, and some supplies inside. Sometimes she goes hiking with friends, and sometimes she goes alone. She prefers to go with friends, but most of her friends don’t like hiking as much as she does.

Lời giải chi tiết

1. F => Angela goes jogging in the park every morning.

2. T

3. F => Angela sometimes takes the bus instead of cycling.

4. F => On Thursday evenings, Angela does gymnastics.

5. T

6. F => At weekends, Angela is often too busy or tired.

7. F => Angela sometimes goes hiking alone.

8. T

Xem tiếp: Luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Health

Mời bạn đọc tải trọn bộ bài tâp và file nghe mp3 tại đây: Luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My hobbies. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu học tập Tiếng Anh 7 khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,.. để học tốt môn Tiếng Anh hơn. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7Ngữ Văn lớp 7

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
2 1.461
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm