Luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Health

Luyện nghe tiếng Anh lớp 7 chương trình mới

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Health do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đầy đủ file nghe, giúp học sinh lớp 7 luyện kỹ năng nghe hiệu quả và đạt điểm cao trong các phần thi Listening.

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Health

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listen and decide if each statement is true or false or not given

Bài nghe

Statement

T/ F/ NG

1. Sheila is a student.

2. Sheila takes a bath after school.

3. Sheila has vegetables and meat for lunch.

4. Sheila does not like juice, but she likes mineral water.

5. Sheila plays tennis in the afternoon.

6. Sheila does not do any sport activities.

7. Sheila eats many fruits.

8. Sheila usually goes to bed after 11 p.m.

-The end-

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Health

Listen and decide if each statement is true or false or not given

1. T

2. F

3. T

4. F

5. NG

6. F

7. T

8. F

Nội dung bài nghe

Sheila is 12 years old. She goes to school in the morning and comes back home at 2 in the afternoon. Then she usually takes a shower and has lunch. Sheila usually eats vegetables and some meat. For example, she haschicken or fish with rice and salad and she likes drinking water or juice.After that, she brushes her teeth. In the evening, Sheila walks to the sports center. There, she plays tennis or does some exercises. When she is hungry, she always eats some fruit. Sheila never goes to bed after ten because she needs to get enough rest to get up early in the morning.

Mời bạn đọc tải trọn bộ bài tâp và file nghe mp3 tại đây: Luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Health. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu học tập Tiếng Anh 7 khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,.. để học tốt môn Tiếng Anh hơn. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7Ngữ Văn lớp 7

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7

Đánh giá bài viết
1 1.662
Sắp xếp theo
    Luyện nghe tiếng Anh Xem thêm