Trắc nghiệm Unit 10 lớp 7 Energy Sources Online

Bài tập nâng cao Unit 10 lớp 7 Energy Sources

Bài tập Unit 10 lớp 7 nâng cao Energy Sources do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success Unit 10. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success Unit 6, Bài tập Tiếng Anh 7 Global Success Unit 7, Viết lại câu Tiếng Anh lớp 7.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

 • Pronunciation
 • 1. Choose the word with a different stress pattern
 • 2. Choose the word with a different stress pattern
 • 4. Find the word which has a different sound in the part underlined
 • Choose the best answer
 • 1.

  Emissions from vehicles have negative ………………..on the environment.

 • 2.

  They …………………..solar panels on the roof of the house to catch the energy from the sun.

 • 3.

  Wind is one type of …………………source of energy.

 • 5.

  The teacher is ………………..a talk about how to save energy.

 • Complete each of the following sentences using the cues given. You can change the cues and use other words in addition to the cues to complete the sentences.
 • 1.

  Like/ any/ other type/ power,/ solar energy/ have/ own/ disadvantage.

  Like any other type of power, solar energy has its own disadvantages.
 • 2.

  Solar power/ depend/ weather condition/ operation.

  Solar power depends on weather condition during operation.
 • 3.

   If/ people/ build/ solar power/ plant,/ space/ must/ very huge.

 • 4.

  A lot/ money/ require/ build/ solar power plant.

  A lot of money is required to build a solar power plant.
 • 5.

  Humans/ should/ exploit/ solar power/ more/ have safe/ clean energy.

  Human should exploit solar power more to have safe and clean energy.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 348
Sắp xếp theo

Môn Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm