Luyện nghe Tiếng Anh 7 Unit 5 Vietnames Food and Drink

Luyện nghe tiếng Anh lớp 7 chương trình mới

Luyện nghe Tiếng Anh 7 Unit 5 Vietnames Food and Drink do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đầy đủ file nghe, giúp học sinh lớp 7 luyện kỹ năng nghe hiệu quả và đạt điểm cao trong các phần thi Listening.

Luyện nghe Tiếng Anh 7 Unit 5 Vietnames Food and Drink

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listen and decide if each statement is true (T) or false (F) or not given (NG)

Bài nghe

Statements

T/ F/ NG

1. Fruits and vegetables are near the entrances.

2. People buy more bread because bread is good for health

3. Near the checkout, there are many bags of sugar.

4. There are many candies in the bakery section.

5. Vegetables and fruits make people thing that all items are fresh.

6. They do not sell magazines in the supermarket.

7. The bags of sugar are near the bags of rice.

8. Bread smell makes people hungry.

-The end-

Đáp án luyện nghe Tiếng Anh 7 Unit 5 Vietnames Food and Drink

Listen and decide if each statement is true (T) or false (F) or not given (NG)

1. T

2. F

3. F

4. F

5. T

6. F

7. NG

8. T

Nội dung bài nghe

The next time you are in a supermarket, pay attention to what you see and smell. Usually fresh fruit and vegetables are near the entrances. Is there a reason for this? Yes, there is. Fresh food near the entrance makes people think that all the items in the shop are fresh. Why is there a good smell of baking near the bread shelves? The bread is in plastic bags, but the smell (from bakery section) makes people feel hungry and they buy more. And what is next to the checkout? How many bags of sugar or rice do you see there? How many eggs? None? This is the place for sweets and magazines. People stand to wait for payment, see the sweets and magazines and buy them, without thinking about how much money they are spending.

Mời bạn đọc tải trọn bộ bài tâp và file nghe mp3 tại đây: Luyện nghe Tiếng Anh 7 Unit 5 Vietnames Food and Drink. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu học tập Tiếng Anh 7 khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,.. để học tốt môn Tiếng Anh hơn. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7Ngữ Văn lớp 7

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7

Đánh giá bài viết
1 38
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm