Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 7 Community Service Online

Ôn tập từ vựng Unit 3 lớp 7

Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 7 Community Service do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 3 lớp 7 Community Service. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 7 Heathy Living, Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 7 Hobbies.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

 • Choose the best options to complete the following sentences
 • Question 1

  All of these books and clothes will be ...................... to children in Ha Giang.

 • Question 2

  We help families in …………….. by providing food, clothing, housing and much more

 • Question 3

  Try to study harder and be more active to ...................... to your life

 • Question 4

  There are a lot of ...................... after the storm

 • Question 5

  Yesterday I went to work late because of a ......................

 • Question 6

  She loves ……………………postcards and selling them in the market.

 • Question 7

  I’m a member of a …………………..that helps street children.

 • Question 8

  It is a non-profit organization that ………………..the environment.

 • Match

  1. plant

  a. the health

  2. recycle

  b. clothes and money

  3. improve

  c. relatives and friends

  4. clean

  d. rubbish

  5. collect

  e. old and weak people

  6. donate

  f. trees

  7. help

  g. the streets

  8. visit

  h. old bottles

 • 1.
  f
 • 2.
  h
 • 3.
  a
 • 4.
 • 5.
  d
 • 6.
  b
 • 7.
  e
 • 8.
  c
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
17 1.742
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm