Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Energy Sources Online

Bài tập bổ trợ i-Learn Smart World 7 Unit 10

Trắc nghiệm Unit 10 lớp 7 Energy Sources Online do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm Unit 10 lớp 7 Energy Sources Online.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the word whose underlined port is pronounced differently.
 • 1.
 • Pick the word whose main stress is on the second syllable.
 • 1.
 • Choose the option (A, B, or C) that best completes each of the following sentences.
 • 1.

  The system could use wind energy to..........televisions.

 • 2.

  The villagers often drink the fresh water which has been.........from the well.

 • 3.

  How.......time do you spend on doing your homework?

 • 4.

  The last person to leave the room must turn……. the air conditioners.

 • 5.

  Is wind power......than coal?

 • 6.

  The first......in this contest goes to class 7AI

 • 7.

  People should use......energy to help save the environment.

 • 8.

  My dad usually.......newspapers by using them to wrap things.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.680
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Online

  Xem thêm