Trắc nghiệm Unit 5 lớp 7 Food and Drinks Online

Bài tập bổ trợ i-Learn Smart World 7 Unit 5

Trắc nghiệm Unit 5 lớp 7 Food and Drinks Online do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm Unit 5 lớp 7 Food and Drinks.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

 • Choose the option (A, B, or C) that best completes each of the following sentences
 • 1.

  Your salad is so impressive. Can I have the........., please?

 • 2.

  "Banh mi" can be eaten for breakfast or …………. a snack.

 • 3.

  I won't use any …………… in this curry because the children can't eat hot food

 • 4.

  I don't like …………… But I really enjoy orange juice.

 • 5.

  How much ………………. Does John drink a day?

 • 6.

  David enjoys smoothies and ............

 • 7.

  We don't like onions and ..........

 • 8.

  In Viet Nam, "xoi" is …………... from sticky rice.

 • Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.
 • 1.
 • 2.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 155
Sắp xếp theo

Môn Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm