Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Smart World 7 Workbook Unit 2 Review

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 2 Review

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Giải Smart World 7 Workbook Unit 2 Review. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Smart World 7 Workbook Unit 2 Review

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Part 1

You will hear Tom talking to his friend about his visit to the doctor. For each question, choose the correct answer (A, B or C). You will hear the conversation twice.

(Bạn sẽ nghe Tom nói chuyện vs bạn của anh ấy về chuyến đi tới bác sĩ. Mỗi câu hỏi, chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C). Bạn sẽ nghe hội thoại hai lần)

Bài nghe

Smart World 7 Workbook Unit 2 Review

Gợi ý đáp án

1. C

2. B

3. A

4. B

5. A

Lời giải chi tiết

1. Yesterday morning, Tom had a sore throat

(Sáng hôm qua, Tom bị đau họng)

2. The doctor said Tom should stay in bed

(Bác sĩ nói Tom nên nằm trên giường)

3. The doctor gave Tom some advice

(Bác sĩ cho Tom một số lời khuyên)

4. How is Tom now? He is OK

(Tom bây giờ thế nào? Anh ấy ổn)

5. What will Tom doing tonight ? go to bed early

(Tối nay Tom sẽ làm gì? đi ngủ sớm)

Nội dung bài nghe

G: Hey Tom. Why weren’t you in class yesterday?

B: I was sick, so I went to the doctor with my mum.

G: What was wrong with you?

B: On Tuesday night, I had a fever and a headache. Yesterday morning, I had a sore throat.

G: What did the doctor do?

B: He told me I shouldn’t go to school or go out and that I should stay in bed.

G: Did he give you any medicine?

B: No, but he did give me some advice.

G: What did he say?

B: He said I shouldn’t stay up late every night watching TV. He said that I should take vitamins to stay healthy.

G: How do you feel now?

B: I was weak and I had a headache earlier but now I feel OK.

G: How about tonight? Are you going to play basketball with us?

B: I was goingto play tennis, but I’m going to bed early instead.

Part 2

Read the email. Choose the best word (A, B or C) for each space

(Đọc thư điện tử. Chọn từ đúng nhất (A, B hoặc C) cho mỗi chố trống)

Smart World 7 Workbook Unit 2 Review

Gợi ý đáp án

1. C

2. A

3. C

4. A

5. B

Xem tiếp: Giải Smart World 7 Workbook Unit 3 Review MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Giải Smart World 7 Workbook Unit 2 Review, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
5 3.179
Sắp xếp theo

    Lớp 7

    Xem thêm