Từ vựng Unit 2 lớp 7 Health sách Smart World

Từ vựng tiếng Anh 7 Unit 2 Health

Tài liệu tổng hợp Từ vựng Unit 2 lớp 7 Health dưới đây nằm trong bộ tài liệu Học tiếng Anh lớp 7 chương trình mới theo từng Unit năm 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Health bao gồm toàn bộ những từ vựng quan trọng, phiên âm và định nghĩa giúp các em học sinh lớp 7 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Từ mời tiếng Anh 7 Smart World Unit 2 

Từ vựng Unit 2 lớp 7 Health

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Vocabulary Unit 2 lớp 7

Từ mới

Phiên âm

Định nghĩa

1. cafeteria

(n) /ˌkæfəˈtɪəriə/

: căn - tin, quán ăn tự phục vụ

2. drink

(v) /drɪŋk/

: uống

3. effectively

(adv) /ɪˈfektɪvli/

: một cách hiệu quả

4. eat

(v) /iːt/

: ăn

5. fast food

(n) /ˌfɑːst ˈfuːd/

: đồ ăn nhanh

6. feel

(v) /fiːl/

: có cảm giác, cảm thấy

7. fruit

(n) /fruːt/

: trái cây

8. fever

(n) /ˈfiːvə(r)/

: sốt

9. get

(v) /ɡet/

: nhận được

10. get rest

(v) /ɡet rest/

: nghỉ ngơi

11. get sleep

(v) /ɡet sliːp/

: ngủ

12. health

(n) /helθ/

: sức khỏe

13. healthy

(adj) /ˈhelθi/

: có lợi cho sức khỏe

14. junk food

(n) /ˈdʒʌŋk fuːd/

: đồ ăn vặt

15. lifestyle

(n) /ˈlaɪfstaɪl/

: phong cách sống

16. medicine

(n) /ˈmedɪsn/

: thuốc

17. survey

(n) /ˈsɜːveɪ/

: khảo sát

18. soda

(n)

: nước xô-đa

19. sore throat

(n) /sɔː(r) θrəʊt/

: đau họng

20. stay up late

(v) /steɪ ʌp leɪt/

: thức khuya

21. unhealthy

(adj) /ʌnˈhelθi/

: không có lợi cho sức khỏe

22. vitamin

(n) /ˈvɪtəmɪn/

: vi-ta-min

23. vegetable

(n) /ˈvedʒtəbl/

: rau, củ

24. warm

(adj) /wɔːm/

: ấm

25. weak

(adj) /wiːk/

: yếu

Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 7

Trên đây là toàn bộ Từ mới tiếng Anh lớp 7 Unit 2 Health đầy đủ nhất. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo thêm tài liệu luyện tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau : Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
10 3.184
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 7

Xem thêm