Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Review

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 10 Review

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Review. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Review

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listening

Listen to Steve talking to Alice about energy. For each question, choose the correct answer (A, B, or C). You will hear the conversation twice.

(Nghe Steve nói với Alice về năng lượng. Với mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng (A, B hoặc C). Bạn sẽ nghe hội thoại hai lần.)

Bài nghe

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Review

Gợi ý đáp án

1. A

2. C

3. C

4. C

5. B

Reading

Read the text about Midnight City. Choose the correct answer (A, B, or C).

(Đọc đoạn văn về thành phos Midnight. Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C).)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Review

Gợi ý đáp án

1. B

2. A

3. C

4. B

5. A

Vocabulary

Fill in the blanks with the words from the box.

(Điền vào chỗ trống cới từ trong hộp.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Review

Gợi ý đáp án

1. Solar panels

2. power plant

3. renewable

4. pollution

5. natural gas

6. non-renewable

7. nuclear power

8. wind turbines

Grammar

Combine the sentences using and or but.

(Viết lại câu sử dụng “and” hoặc “but”.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Review

Gợi ý đáp án

1. Coal isn’t very clean, but it keeps us warm in the winter.

2. Natural gas is cheap and it is excellent for cooking.

3. The power plant is big and it provides enough power for the whole town.

4. The solar panels are expensive to buy, but they save money in electricity bills later.

5. My father loves a coal fire, but I hate it.

6. I don't think we should use nuclear power, but my brother thinks using it is a good idea.

Pronunciation

a. Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

(Khoanh tròn từ khác với ba từ còn lại ở vị trí trọng âm chính trong mỗi câu hỏi sau đây.)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Review

Gợi ý đáp án

1. C

2. C

3. D

b. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

(Khoanh từ được gạch chân có phần phát âm khác với các từ còn lại .)

Tiếng Anh 7 Smart World Unit 10 Review

Gợi ý đáp án

4. A

5. C

6. A

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Unit 10 Review Energy Sources, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh.

Đánh giá bài viết
1 195
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm