Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Lesson 1

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 1 Lesson 1

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Lesson 1. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

Tiếng Anh lớp 7 Smart World Unit 1 Lesson 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

New Words

a. Number the picture. Listen and repeat

(Điền số với bức tranh. Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

A. 1

B. 4

C. 6

D. 2

E. 3

F. 5

b. In pairs: Note three more hobbies you know. Discuss if you like them.

(Ghi chú thêm những sở thích mà em biết. Thảo luận xem liệu em có thích chúng không.)

Gợi ý đáp án

1. Collect stamps (sưu tầm tem)

2. Draw pictures (vẽ tranh)

3. Listen to music (nghe nhạc)

Reading

a. Read Kate’s blog post àn choose the best tittle.

(Đọc bài đăng trên blog của Kate và chọn chủ đề phù hợp.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. My Model Collection (Bộ sưu tầm mô hình của tôi)

Hướng dẫn dịch bài đọc

Bộ sưu tầm mô hình của tôi

Tôi lắp ráp mô hình vào thời gian rảnh. Tôi có 15 bộ mô hình. Một số chúng là quà tặng từ bạn bè và gia đình, nhưng tôi đã mua hầu hết chúng. Tôi chủ yếu lắp ráp máy bay và ô tô, nhưng tôi cũng có một ít mô hình tàu thủy. Mô hình yêu thích của tôi là mô hình ô tô MGA. MGA thực tế là một xe ô tô thể thao cực ngầu đến từ nước Anh. Tôi nghĩ nó rất dễ thương.

Tôi thường xuyên dành khoảng một hoặc hai tiếng một ngày để lắp ráp mô hình. Chị gái Alice thình thoảng làm với tôi và quay phim chúng tôi lắp ráp mô hình cho vlog của cô ấy. Cô ấy làm vlog mỗi tuần và điều này giúp cô ấy kết bạn mới.

Còn bạn thì sao? Bạn làm gì vào thời gian rảnh. Hãy để lại lời nhắn và nói cho tôi!

b. Now, read and circle the correct answer.

(Bây giờ, đọc và khoanh đáp án đúng.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. b

2. a

3. c

4. b

Hướng dẫn dịch

1. Làm thế nào mà Kate có được hầu hết các mô hình của cô ấy?

a. Chúng là những món quà.

b. Cô ấy đã mua chúng.

c. Cô ấy đã tìm thấy chúng.

2. Mô hình yêu thích của cô ấy là gì?

a. xe ô tô

b. một con tàu

c. một chiếc máy bay

3. Kate xây dựng mô hình của mình với ai?

a. bạn của cô

b. giáo viên của cô ấy

c. em gái cô ấy

4. Tại sao Alice quay phim họ xây dựng mô hình?

a. cho các trường học

b. cho vlog của cô ấy

c. cho bạn bè của cô ấy

c. In pairs: What cool things you can make?

(Theo cặp: Bạn có thể làm những đồ vật dễ thương nào?)

Gợi ý đáp án

I can make a house model. (Tôi có thể làm mô hình một ngôi nhà)

Grammar

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Lesson 1

b. Fill in the blanks with the collect form of the verbs.

(Điền vào chỗ trống đúng dạng của động từ.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. play

2. play

3. likes

4. read

5. Do - bake

6. doesn’t make

7. Does - watch

c. Write sentences about habits using the pictures and prompts.

(Viết câu về thói quen sử dụng hình ảnh và gợi ý.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

1. I collect soccer stickers

2. Does Jim bake cakes on Tuesdays?

3. I play online games on the weekends

4. Harry doesn’t build models

5. Does jave read comics in the morning?

6. They don’t make vlogs

d. In paris: Ask your partner about what they do and don’t do in their free time

(Làm theo cặp: Hỏi bạn của bạn về việc họ làm gì và không làm gì vào thời gian rảnh rỗi)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu câu

What do you do in your free time?

I often/ usually ……

What do you dislike doing in your free time?

I don’t ………..

Pronunciation

a. Focus on the /eɪ/ sound.

(Tập trung vào âm /eɪ/.)

b. Listen to the words and focus on the underlined letter.

(Nghe từ và chú ý chữ được gạch chân.)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Lesson 1

Nội dung bài nghe

make /meɪk/ (v)

bake /beɪk/ (v)

game /geɪm/ (n)

play /pleɪk/ (v)

c. Listen and cross out the word that doesn’t follow the note “a”.

(Nghe và gạch bỏ từ không tuân theo cách phát âm ghi chú “a”)

Bài nghe

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Lesson 1

d. Read the words with the sound noted in “a.” to a partner.

(Đọc các từ có âm được ghi chú ở phần “a” với bạn.)

Practice

a. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

Picture 2

A: What do you do in your free time?

B: I bake cakes.

A: How often do you bake cakes?

B: I bake cakes a few times a month.

Picture 3:

A: What do you do in your free time?

B: I play online games.

A: How often do you play online games?

B: I play online games everyday.

Picture 4:

A: What do you do in your free time?

B: I read comics.

A: How often do you read comics?

B: I read comics on the weekends.

Picture 5:

A: What do you do in your free time?

B: I build models.

A: How often do you build models?

B: I build models once a week.

Picture 6:

A: What do you do in your free time?

B: I collect stickers.

A: How often do you collect stickers?

B: I collect stickers every day.

b. Practice with your own ideas

(Luyện tập bằng ý của riêng bạn)

Speaking

a. You’re asking your classmates about their hobbies. In fours: Complete the survey for yourself, then ask three more friends. Fill in the table.

(Bạn đang hỏi bạn cùng lớp về sở thích của họ. Trong nhóm 4 người: Hoàn thành cuộc khảo sát với chính bạn, sau đó hỏi thêm 3 người bạn. Điền vào bảng.)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Lesson 1

Gợi ý đáp án

Hobby

How often

What else do you like doing?

Me

Listen to music

everyday

sing songs

Trang

Read books

Once a week

Play badminton

Dung

Go fishing

On the weekends

Play football

Quang

Play basketball

everyday

Collect stamps

b. What is the most popular hobby in your group?

(Sở thích phổ biến nhất trong nhóm em là gì?)

Gợi ý đáp án

We don't have the most popular hobby because we all have different ones.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Lesson 2 MỚI

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Soạn Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 Lesson 1, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
62 26.497
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Châu Sở Oanh
  Châu Sở Oanh

  Bên mình có PowerPoint sách i-learn smart world lớp 7 chưa ạ? PowerPoint tương tự như lớp 6 ấy ạ

  Thích Phản hồi 26/03/23

  Tiếng Anh lớp 7

  Xem thêm